Naziv programa/projekta:

  1. Zaba – donacije: Osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici, te njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice
  2. Grad Varaždin: Osnaživanje djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, te njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice”

Novi naziv Udruge glasi: „Sunce“ Varaždin udruga za osobe s intelektualnim                                                           oštećenjem
Na engleskom:  „Sunce“ Varaždin society for persons with intelectual disability
Skraćeni  naziv: „Sunce“ Varaždin   

–  20.04.2012.  Glavni i Nadzorni odbor
–  20.04.2012.  Programsko – izborno – izvještajna Skupština
Skupštinu  saziva osnivač,  predsjednica i autor programa i projekata Šemsa Mustačević.
Sukladno  Zakonu o udrugama usklađen je Statut na  Izbornoj Skupštini.

izabrana tijela upravljanja  javnim glasovanjem:
predsjednica:       Šemsa Mustačević
dopredsjednica:    Ljubica Bahun
stručni tajnik:           Albin Vrbanić,
Nadzorni odbor ima 3 člana i 3 zamjena
Glavni odbor ima     7 člana
Stegovna komisija ima 5 člana
Likvidator Udruge je Šemsa Mustačević

Sukladno Zakonu i usvojenom Statutu Udruge samo aktivni članovi  imaju status  „redovnih   članova“ sa pravom glasa, a svi ostali su „ podržavajućih članovi “ bez prava glasa.  Stegovna komisija  utvrdila  je  spisak  „redovnih članova“ sa pravom glasa. 

Udruga ima ukupno 105 redovna člana sukladno Statutu. Od toga 20 aktivnih članova  u tijelima upravljanja Udrugom, voditelje organiziranog stanovanja, kluba,  i izdavaštva, a ostalo su roditelji i osobe s intelektualnim oštećenjem.

KLUB
– klub ima 10 redovna člana, djecu s teškoćama u razvoju i povremene članove.  Voditelji kluba i radionica su Albin Vrbanić, Ljubica Bahun,Ivan Fundak i Šemsa Mustačević.  Smanjuje se broj dana rada kluba od 6 radnih dana na tri radna dana u tjednu zbog recesije i nedostatka financijskih sredstava.

SAVJETOVALIŠTE
Savjetovališni rad vode Šemsa Mustačević i Albin Vrbanić. Pomoć Udruge se odnosi na savjetovanje i tumačenje o postojećim pravima i povlasticama, pomoć u ispunjavanju podnesaka, pomoć u ostvarivanju povlastica, pomoć u kontaktu sa stručnim službama te u pružanju potrebnih informacija. Rad je individualan u dogovoreno vrijeme sa roditeljem.

ORGANIZIRANO STANOVANJE
U organiziranom stanovanju stalno žive 2 osobe. Program inkluzije volonterski bez naknade vodi Šemsa Mustačević

IZDAVAŠTVO I WEB STRANICE
Web stranice  vode  Šemsa Mustačević i Ivan Fundak.  Autor tekstova je Šemsa Mustačević a Ivan Fundak uređuje i održava web stranice.

– članarina  se ne ubire  obzirom na  trajnu nesposobnost za samostalan život i rad osoba s intelektualnim  oštećenjem
–  Za redovne  članove udruga „Sunce“ Varaždin uplaćuje  godišnju članarini  Hr. Savezu.