OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Samozastupanje osoba s intelektualnim oštećenjem
U suradnji sa Zagrebačkom  udrugom za samozastupanje  koja ima dobru suradnju s međunarodnim organizacijama Inclusion Europe i Inclusion Internationalsporazumom o partnerstvu,  klub  je organizirao  novu radionicu  za samozastupanje.  Voditelj radionice  je Albin Vrbanić. U grupnom radu dva dana u tjednu članovi kluba uče o svojim pravima na ravnopravnost i izjednačavanju mogućnosti  ravnopravno sa  svim sugrađanima. Prvu godinu bilo je važno za članove kluba da nauče ispravnu  terminologiju.

Nastavi čitati