Stupanj civilizacijske razvijenosti društva mjeri se standardima zaštite ljudskih prava, integracije i uključenosti (inkluzije) osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u sve segmente društvene zajednice.

U tranzicijskom prijelazu iz jednog društvenog uređenja u drugi, RH je naslijedila niz institucija za osobe s invaliditetom, tipa bolnice ili zatvora za “štićenike”, a i sam naziv “štićenici” isti je kao za kažnjavane štićenike u zatvoru što upućuje na vrstu prava, odnos i vrstu skrbi za osobe s invaliditetom. Značaj “osoba” kao i njezine individualne potrebe u potpunosti su zanemarene, unatoč pozitivnih zakona RH, potpisane Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, Konvencije o ljudskim pravima i Zakona o izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom.

Nada za promjenu odnosa društvene zajednice prema osobama s invaliditetom su pozitivni zakoni i civilne građanske izvaninstitucionalne Udruge koje se zalažu za integraciju i inkluziju istih u društvenu zajednicu.

Ključnu ulogu u razvoju civilnih Udruga u RH, imao je HR savez za osobe s mentalnom retardacijom čija članica je i Udruga “Sunce” Varaždinske županije sa svoje 4 podružnice: Varaždin, Ludbreg, Ivanec i Novi Marof, od osnivanja 1996. godine.

Unatoč prepreka od strane pojedinih institucija i osobnih interesa pojedinaca, Udruge “Sunce” Varaždinske županije uvijek su pravodobno i kvalitetno reagirale na rastuće i sve zahtjevnije potrebe osoba s invaliditetom i njihovih obitelji gradeći sustav izvaninstitucionalnih oblika skrbi.

Članovi Udruge “Sunce” nisu nikada odustali od početne vizije i misije, a to je potpuna integracija i inkluzija svih osoba s invaliditetom u društvenu zajednicu sa izjednačenim mogućnostima kao ravnopravnih sugrađana.

Sunčana Kovačić (rođ. Š. Mustačević)