Predsjednica Šemsa Mustačević sa korisnicimaNa redovnoj godišnjoj Skupštini Udruga  donosi Odluku o osnivanju „inkluzije“ u  gradu Varaždinu.
Poslije donesene Odluke Skupštine  Udruga „Sunce“ imenuje stručni Tim u sastavu: dipl.soc.rad. Nada Liber, psiholog Stanka  Vereš, Šemsa Mustačević osnivač, prim.dr.sc. Miroslav Pospiš, Vesna Tot prof,  Jadranka Međeral prof. , Milihram Gordana dr.sc.pedijatar, Bengeri Božena viša med. sestra, Patrik Mustačević stručni tajnik i ekonomist, Ljubica Bahun radni asistent.

To je Europski oblik skrbi  koji pruža osobama s intelektualnim oštećenjem mogućnost samostalnog življenja uz podršku u malim obiteljskim zajednicama. Isti se program provodi u gradu Zagrebu i u Bjelovaru.

Što znači riječ inkluzija?

(engl. inclusion= uključenje)

Ideja i cilj  inkluzije temelje se na filozofiji koja govori da sve osobe u društvenoj zajednici imaju pravo  biti punopravni i aktivni članovi zajednice bez obzira na osobne teškoće. To pravo  kod odraslih osoba  s intelektualnim oštećenjem odnosi se na samostalno življenje uz podršku u malim obiteljskim zajednicama umjesto smještaja  i izolacije u segregiranim velikim institucionalnim oblicima zbrinjavanja.

Važno je naglasiti da su ovi oblici skrbi ekonomski isplativiji za društvenu zajednicu, a još važnije je da se na taj način ne krše ljudska prava korisnika koja se odnose na slobodu izbora kako, gdje i sa kime žele živjeti, odnosno biti uključeni u odluke o vlastitom životu.

Stručnu podršku pružali su osnivači inkluzije u RH iz Zagreba, a grad Varaždin štiteći prava osoba s invaliditetom uključio se  u pokretanje ovog programa.

 

Sunce „Varaždin“ odgovoran partner osobama s intelektualnim oštećenjem

Od 1996. godine na Osnivačkoj Skupštini u Općoj bolnici Varaždin postavljeni su temelji inkluzije – uključenosti osoba s intelektualnim oštećenjem u život društvene zajednice. Osnovani su razni izvaninstitucionalni inkluzivni oblici skrbi i korištenje slobodnog vremena osoba s intelektualnim oštećenjem putem klupskih, savjetovališnih i edukativnih aktivnosti.

U to vrijeme u RH razvija se pokret inkluzije. Ideja i cilj  inkluzije temelje se na filozofiji koja govori da sve osobe u društvenoj zajednici imaju pravo  biti punopravni i aktivni članovi zajednice bez obzira na osobne teškoće. To pravo  kod odraslih osoba  odnosi se na samostalno življenje uz podršku osoba s intelektualnim oštećenjem u malim obiteljskim zajednicama, umjesto smještaja  i izolacije u institucionalnim oblicima zbrinjavanja.

Važno je naglasiti da su inkluzivni oblici skrbi ekonomski isplativiji za društvenu zajednicu, jer su u brigu za sebe uključene same osobe, a još važnije je da se na taj način ne krše njihova ljudska prava koja se odnose na odluke o vlastitom životu, slobodi izbora kako, gdje i sa kime žele živjeti, i biti uključeni u život lokalne zajednice.

Stručnu podršku i edukacije Udruzi pružali su osnivači inkluzije u RH iz Zagreba, a grad Varaždin štiteći prava osoba s invaliditetom uključio se  u pokretanje ovog programa.