Kategorija: Inkluzija

Javno predstavljanje inkluzije u gradu Varaždinu

Prijam kod gradonačelnika Čehok Ivana

Prijam kod gradonačelnika Čehok Ivana

Gradonačelnik prof. Ivan Čehok upoznat je sa programom inkluzije u Varaždinu.

Na sastanku sa  gradonačelnikom prof. Čehok Ivanom  predstavljen je program  inkluzije u Gradu  Varaždinu. Stručni tim Udruge dobiva punu podršku za provedbu programa. Udruga podnosi zahtjev Poglavarstvu grada Varaždina  za dodjelu stana u kojem će samostalno živjeti osobe s intelektualnim oštećenjem uz podršku. Zahtjev je  napisala stručna suradnica CZSS Varaždin, prof. Stanka Vereš.
Tako je grad Varaždin postao treći Grad koji će poštujući prava osoba s invaliditetom  na izjednačavanje mogućnosti dobio inkluziju, a osnivač je udruga „Sunce“ Varaždin.

Javno predstavljanje inkluzije u Varaždinskoj županiji

Prijam kod župana

Prijam kod župana

Predstavnici stručnog tima na prijemu kod župana Varaždinske županije upoznali su ga sa programom inkluzije u Hrvatskoj i pokretanju u Gradu i Županiji. Udruga „Sunce“ dobila je punu podršku političkih struktura i obećanje prostora za program inkluzije kako bi se podržalo  poštivanje Zakona o pravima osoba s invaliditetom na integraciju i inkluziju u lokalnoj zajednici  osnivanjem inkluzivnih programa.

Druga stručna edukacija – Provedba inkluzije u Varaždinu

Inkluzija druga edukacijaOd 30.06. do 01.07.2001. održana je druga stručna edukacija o provedbi inkluzije u Varaždinu pohađala je ista grupa stručnog tima iz prve edukacije kao nastavak za sticanje znanja i vještina potrebnih za razvijanje programa inkluzije u Gradu Varaždinu i županiji Varaždinskoj.
Edukaciju su  održale prof.dr.sc. Borka Teodorović i   prof.dr.sc. Danijela  Bratković  iz Zagreba.

Prva stručna edukacija – pokretanje inkluzije u Varaždinu

Inkluzija prva edukacijaEdukaciju u Varaždinu organizirala je predsjednica udruge Šemsa Mustačević.

Edukaciju su vodile osnivač inkluzije u RH prof.dr.sci. Borka Teodorović i prof.def. Ljerka Begić osnivač prve zajednice samostalnog stanovanja u Bjelovaru.

Nastavi čitati

Odluka o osnivanju programa inkluzije u Varaždinu

Predsjednica Šemsa Mustačević sa korisnicimaNa redovnoj godišnjoj Skupštini Udruga  donosi Odluku o osnivanju „inkluzije“ u  gradu Varaždinu.
Poslije donesene Odluke Skupštine  Udruga „Sunce“ imenuje stručni Tim u sastavu: dipl.soc.rad. Nada Liber, psiholog Stanka  Vereš, Šemsa Mustačević osnivač, prim.dr.sc. Miroslav Pospiš, Vesna Tot prof,  Jadranka Međeral prof. , Milihram Gordana dr.sc.pedijatar, Bengeri Božena viša med. sestra, Patrik Mustačević stručni tajnik i ekonomist, Ljubica Bahun radni asistent.

Nastavi čitati