Inkluzija prva edukacijaEdukaciju u Varaždinu organizirala je predsjednica udruge Šemsa Mustačević.

Edukaciju su vodile osnivač inkluzije u RH prof.dr.sci. Borka Teodorović i prof.def. Ljerka Begić osnivač prve zajednice samostalnog stanovanja u Bjelovaru.

Predavače je pozdravila predsjednica Gradskog vijeća Varaždina Dubravka Biberčić istaknuvši podršku Grada osobama s invaliditetom kao ravnopravnim sugrađanima koji imaju pravo na  samostalan  život uz podršku u gradu Varaždinu.

Iz Varaždina edukaciju su prošle: Šemsa Mustačević, Vereš Stanka psiholog, Tot Vesna pro.def., Milihram Gordana dr.sc.pedijatar, Bengeri Božena viša med. sestra, Jadranka Međeral prof.def. i prim.dr.sc Miroslav Pospiš, Ljubica Bahun i Patrik Mustačević.

Na edukaciji sudjelovali su i članovi udruge Sunce iz Ludbrega i Ivanca.