Prijam kod župana

Prijam kod župana

Predstavnici stručnog tima na prijemu kod župana Varaždinske županije upoznali su ga sa programom inkluzije u Hrvatskoj i pokretanju u Gradu i Županiji. Udruga „Sunce“ dobila je punu podršku političkih struktura i obećanje prostora za program inkluzije kako bi se podržalo  poštivanje Zakona o pravima osoba s invaliditetom na integraciju i inkluziju u lokalnoj zajednici  osnivanjem inkluzivnih programa.