inkluzija-kuverta-iz-jalzabetaUstanova  Stančić centar za rehabilitaciju Dugo Selo, poslalo je poštom elaborat Udruzi „Sunce“ Varaždin, Centru za socijalnu skrb Varaždin i Centru za socijalnu skrb Ivanec pod brojem  Ur. broj: 238/04-94-13/3789/05 ;

Predmet: Proces regionalizacije korisnika prema Uputi i Projektu Ministarstva socijalne politike i mladih, Centrima za socijalnu skrb Varaždin, Ivanec i udruzi „Sunce“ Varaždin koja je u mreži RH, a inkluziju provodi od 2003.godine u Varaždinu.

Prema Uputi MSPM,  Projekt deinstitucionalizacije  korisnika i transformacije Centra Stančić izrađena je lista potencijalnih korisnika za regionalizaciju korisnika i njihovog povratka u sredine i gradove iz kojih dolaze u inkluzivne oblike skrbi.

Stručni tim Centra Stančić   izradio je individualni plan za svakog korisnika temeljem podataka  stručnjaka iz  ustanove koji su uključeni u rad s korisnikom. Na osnovu tih podataka  Stručni tim izradio je preporuku o najboljem mogućem obliku skrbi za korisnika nakon izmještanja  u inkluziju u Grad iz kojeg dolaze.

U navedenom dopisu prema naputku MSPM, Centar Stančić upućuje Područne Centre socijalne skrbi u Varaždinu i Ivancu da kontaktiraju Udrugu Sunce Varaždin i roditelje ili skrbnike navedenih korisnika zbog moguće promjene pružatelja usluge smještaja za  korisnika iz Centra Stančić. Nakon ostvarenog kontakta Centar Stančić moli za povratnu informaciju zbog nastavka procesa regionalizacije korisnika.

Tu započinje administrativni problem razvoja inkluzije u gradu Varaždinu. Iz ne utvrđenih razloga elaborat koji je Centar Stančić preporučeno poslao na Udrugu „Sunce“ Varaždin, netko je u instituciji promijenio adresu primatelja i poslao isti elaborat u privatnu Ustanovu Jalžabet koja nije obuhvaćena ovim procesom deinstitucionalizacije za inkluziju u gradu Varaždinu.

Zbog navedenog cijeli elaborat dolazi na adresu udruge „Sunce“ Varaždin iz Jalžabeta preko CZS Varaždin sa godinu dana zakašnjenja.

Zbog svega navedenoga, grad Varaždin kao treći Grad u RH začetnik inkluzije, danas je jedini Grad u RH u kojem inkluzija egzistira na nivou pilot programa iz 2004. godine.

Nameće se pitanje, da li postoji namjera opstrukcije razvoja inkluzije u Varaždinu?