Predstavnici Stručnog tima Udruge Sunce Varaždin predstavili su dosadašnji rad, rezultate korisnika u radionicama kluba i programske smjernice Udruge. Predsjednica Šemsa Mustačević upoznala ga je sa zaključcima MSPM i statutarnim usklađivanjem terminologije i programske orijentacije Udruge, sukladno Nacionalnoj strategiji RH za osobe s invaliditetom i međunarodnim dokumentima uoči ulaska RH u EU. Važno je naglasiti da Grad Varaždin ima  višegodišnju podršku i želju stručnih službi MSPM da pilot program inkluzije preraste u institucionalni oblik samostalnog stanovanja uz podršku u gradu Varaždinu kako bi roditelji i osobe s intelektualnim oštećenjem dobili mogućnost izbora načina života i načina življenja izvan obitelji sukladno pozitivnim zakonima RH.

Primarna djelatnost programa Udruge odnosi se na:

  1. Samostalno življenje osoba s mentalnom retardacijom uz podršku – inkluziju
  2. Samozastupanje osoba s intelektualnim oštećenjem

3  Klupske aktivnosti

  1. Savjetovališni rad za roditelje

Gradonačelnik podržao je razvijanje programa inkluzije sa vjerom da će se uskoro povećati broj korisnika u korist sugrađana s intelektualnim oštećenjem.