Voditelj Kluba i predsjednica u KlubuSamozastupanje osoba s intelektualnim oštećenjem
Udruga „Sunce“ Varaždin  potpisala je više godišnji ugovor o međusobnim odnosima  s Udrugom za samozastupanje iz Zagreba, te je u partnerstvu i suradnji angažirala asistenta za pružanje podrške samozastupnicima u Varaždinu.
Kroz rad sa grupom voditelje Albin Vrbanić uči članove kluba o terminologiji i pojmu samozastupanja i samoodređenja. Zadane teme obrađivane su i ponavljane u toku cijele godine.  Radionice su organizirane  svakog ponedjeljka . Program potiče osobe s intelektualnim oštećenjem na promišljanje o samom sebi, da prihvate ravnopravnost i pravo na uključenost u donošenju odluka o vlastitom životu.
Informatička radionica
Program pruža znanje o osnovama korištenja računala i interneta, a razne didaktičke igre na računalu pomažu razvijanju intelektualnih i perceptivnih potencijala. Uz zabavu korisnici razvijaju perceptivna zapažanja i motoričke reakcije.

Osobna i socijalna integracija
Kontinuirano od osnivanja za osobe s intelektualnim oštećenjem održava se u prostorijama kluba i u prirodnim situacijama radionica osobne i socijalne integracije. Teme zajednički  odabiru članovi kluba prema aktualnim događanjima i vremenskom razdoblju održavanja radionica. Npr. u mjesecu veljači  najviše se priča o Valentinovu, planira se prema običajima njegovo obilježavanje, raspravlja se o vrstama ljubavi i na koji način se ona iskazuje. U mjesecu ožujku povodom Međunarodnog dana žena, uče na koji način obradovati majku. U mjesecu travnju radionice su vođene na temu Uskrsa i uskrsnih običaja. Tematski  vođene radionice prateći događanja tijekom cijele godine pomažu korisnicima u boljoj osobnoj i socijalnoj integraciji.

Psihološka pomoć
Svakodnevne situacije u socijalnoj sredini zahtijevaju adekvatne odluke i izbore zbog postizanja vlastitog mira i zadovoljstva. Radionica pomaže članovima u rješavanju vlastitih frustracija pronalazeći načine njihovih izražavanja kako bi zadovoljili očekivanja i potrebe. Za osobe s intelektualnim oštećenjem važno je pomoći im u ostvarivanju zadovoljavajućih međusobnih odnosa, pomoć u rješavanju međusobnih konflikata i unutar obitelji, te učenje o osobnoj odgovornosti.

Savjetovalište   »roditelj – roditelju«
Educirani roditelji kroz razmjenu iskustava pružaju međusobnu podršku, empatiju, emocionalnu podršku te pomažu međusobno kroz iskustvo prihvaćanju svojeg djeteta kao jednako vrijedne osobe, ukazujući na preostale vještine, mogućnosti i potencijale djeteta.

Neformalno  predškolsko obrazovanje djece s teškoćama u razvoju
U praksi institucionalno  ne postoji u Varaždinu  mogućnost uključivanja djeteta s teškoćama u razvoju u program predškolskog obrazovanja u redovnom sustavu po prilagođenom programu. Zbog toga je udruga na zahtjev roditelja sa stručnjacima osmislila projekt i putem natječaja osigurala sredstva za „Neformalno predškolsko obrazovanje u toku cijele godine“. Edukacija roditelja i djece s teškoćama u razvoju bila je za njih besplatna jer  su sredstva natječaja pokrivala trošak radionice. Uključeno je više djece u program udruge. Projekt je omogućio rani početak obrazovanja s individualnim pristupom prema vrsti oštećenja djeteta i njegovog roditelja.