Dana 10.05.2014. godine predsjednica udruge „Sunce“ Varaždin Šemsa Mustačević  kao član Skupštine Hrvatskog saveza udruga, sudjelovala je u radu na sjednici u Zagrebu. Na sjednici Skupštine  javnim glasovanjem mijenja se naziv Saveza . Novi naziv saveza glasi:

„Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama“