Ispravna i pravovremena informacija  osoba  s  intelektualnim oštećenjem , njihovih obitelji  i  javnosti  doprinosi poboljšanju kvalitete življenja  uz unapređivanje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda i unapređivanje poštivanja  njihovog urođenog dostojanstva. Zbog navedenog Udruga „Sunce“ Varaždin kontinuirano objavljuje događanja na vlastitim web stranicama.
Osim što im se na taj način izjednačuje pravo na  jednakopravnost  u klupskim aktivnostima pruža se osobama s intelektualnim oštećenjem sreća i zadovoljstvo, utječe se na poboljšanje njihovog zdravstvenog stanja, utječe se na podizanje kvalitete svakodnevnog življenja, a ono najvažnije i trajna korist za njih je postupna integracija i inkluzija, jer njihove intelektualne teškoće nisu razlog za segregaciju i izolaciju u lokalnoj zajednici.