web letak samozastupanje 2Radionica za samozastupanje
Udruga „Sunce“ Varaždin  potpisala je ugovor o međusobnim odnosima  sa Udrugom za samozastupanje iz Zagreba, te je u partnerstvu i suradnji angažirala asistenta za pružanje podrške samozastupnicima u Varaždinu. Udruga za samozastupanje izdaje časopis „Glas samozastupnika“, i informira članove i širu javnost o aktivnostima i provedbi projekta.
Radionica je organizirana  svakog ponedjeljka pod nazivom „Odluka je naša“.

Voditelj radionice Albin Vrbanić u grupnom radu uči korisnike  da su oni ravnopravni sugrađani sa pravom samozastupanja, samoodređenja i pravom uključivanja u donošenje odluka o vlastitom životu. Članovi kluba kroz diskusiju postavljaju vrlo  zanimljiva pitanja tražeći odgovore tko će njih zaštiti u slučaju kršenja njihovih prava.

Neformalno  predškolsko obrazovanje djece s teškoćama u razvoju
Konvencija o pravima osoba s invaliditetom proklamira  da je društvo dužno stvoriti uvjete da djeca s teškoćama u razvoju dobiju obrazovanje unutar redovnog obrazovnog sustava, jer to je jedini put djece s teškoćama u razvoju prema samostalnom, aktivnom i ravnopravnom suživotu u  njihovoj budućnosti.
Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti obavezuje lokalne zajednice na organiziranje predškolskog obrazovanja u vrtićima jednako za djecu s teškoćama u razvoju kao i za djecu bez teškoća. Dali je to u praksi organizirano? Roditelji će odgovoriti na to pitanje.
Kako je proces prilagodbe i primjene zakona usporen za pripremu djece s teškoćama u redovan sustav obrazovanja po prilagođenom programu, Udruga je na zahtjev roditelja osmislila prije mnogo godina za svoje članove radionicu „za rad sa djecom i njihovim roditeljima“ pod stručnim vodstvom suradnika.
Tijela upravljanja Udrugom donijela su odluku da radionica za djecu s teškoćama u razvoju polovicom godine prije ljetnih praznika završava svojim radom iz financijskih razloga.

Informatička radionica
U današnje doba kompjuterizacije i informatičkog opismenjivanja dužni smo omogućiti osobama s intelektualnim oštećenjem omogućiti pristup računalu. Rad na računalu pomaže da se izraze i zadovolje osobne potrebe za zabavom.Radionica pruža znanje o osnovama korištenja računala i interneta, a razne didaktičke igre na računalu pomažu razvijanju intelektualnih i perceptivnih potencijala. Korisnici provode vrijeme za računalom prema vlastitim mogućnostima i potrebama u vrijeme rada kluba.

Osobna i socijalna integracija
Za osobe s intelektualnim oštećenjem važno je kroz grupni  i individualni rad ponavljati vještine očuvanja zdravlja, higijene i pomoći im praktično u ostvarivanju zadovoljavajućih ponašanja u klubu i na javnim mjestima. Ova radionica kontinuirano  od osnivanja kluba pomaže osobama s intelektualnim oštećenjem u boljem snalaženju u prostorijama kluba i u prirodnim situacijama.

Psihološka pomoć
Kroz radionice kluba korisnici individualno i grupno traže psihološku podršku i odgovore na nedoumice svakodnevnih životnih situacija sa kojima se susreću u socijalnoj sredini. Zajedno sa voditeljem kluba pronalaze kreativna rješenja kako ostvariti  zadovoljstvo rješavanjem konfliktnih situacija.

Savjetovalište   »roditelj – roditelju«
Educirani roditelji kroz razmjenu iskustava pružaju međusobnu podršku, empatiju, emocionalnu podršku te pomažu međusobno kroz iskustvo prihvaćanju svojeg djeteta kao jednako vrijedne osobe, ukazujući na preostale vještine, mogućnosti i potencijale djeteta.