03 SkupštinaSkupština udruge „Sunce“ Varaždin održana je 25.02.2017. godine u prostorima Učeničkog doma, Hallerova aleja 2 u Varaždinu. Predsjednica Šemsa Mustačević  otvorila je Skupštinu, nakon izbora radnog predsjedništva vođenje skupštine preuzela je prof.def. Ljerka Begić uz članove Fundak Ivana i Vrbanić Albina.

Predsjednici tijela upravljanja udrugom podnijeli su izvješća prisutnima o radu između dvije skupštine. Program rada Udruge za razdoblje 2017 – 2020. godine iznio je Ivan Fundak.

Šemsa Mustačević  nastavno na programske zadatke upoznaje prisutne sa načinom rada članova tijela upravljanja, volonterskim stručnim radom i njihovim odricanjima vremenski i financijski. Zbog navedenog nekoliko članova tijela upravljanja usmeno se očitovalo da ne može više zbog bolesti i obiteljskih problema sudjelovati u radu Udruge. Sukladno Statutu , skupština je dala njima razrješenje i predložila dopunu u tijela upravljanja iz članstva skupštine do prve izborne skupštine.

Predsjednica radnog predsjedništva prof. Ljerka Begić obrazlaže prisutnima da je za izvršenje programskih zadataka potrebno osigurati veća financijska sredstva, te  predlaže donošenje Odluke: Tajnik Udruge pratiti će javne natječaje  MDOMSP i grada Varaždina, a predsjednica Šemsa Mustačević  organizirati će realizaciju istih kao odgovorna osoba.