web Slavek na sjednici Glavnog odboraOd početka 2017. godine Slavek je kao samozastupnik i predstavnik osoba s intelektualnim oštećenjem uključen u rad sjednica tijela upravljanja Udrugom sa pravom glasa u programskim sadržajima rada kluba i organiziranog stanovanja uz podršku.

Sa velikim i dugotrajnim  iskustvom samostalnog življenja u stanu grada Varaždina od 2004. godine i zadacima u klubu, Slavek je svijetli primjer „inkluzije“ u Varaždinu. On  je ravnopravan, uspješan, samostalan i sretan sugrađanin grada Varaždina sa pravom glasa u udruzi Sunce Varaždin.

Zbog problematične situacije u obitelji, proveo je život kod udomitelja,  a zbog teškoća u razvoju kao dijete završio je u Specijalnoj školi. Od 2004.godine on živi samostalno uz podršku u stanu, kuha jednostavna jela, posprema stan, pere i pegla rublje, obavlja samostalno sve kućanske poslove, ugošćuje prijatelje. Sve vještine stekao je uz pomoć volontera – radnih asistenata u inkluziji.

Slaveku nije dosadno jer on je odgovoran za otvaranje i zatvaranje Kluba, za održavanje reda i pospremanje Kluba te pomaže Jurici  članu kluba Sunce, prateći ga na gradski autobus za povratak kući. Obavlja i niz drugih  odgovornih poslove, a samostalnost i odgovornost stekao je u organiziranom stanovanju uz podršku.

Nadgradnja njegove  samostalnosti provodi se dalje kroz održivost socijalnih vještina i kulturnih sadržaja, sudjelovanjem u kulturnim i sportskim sadržajima grada Varaždina. U toku je održavanje poznatog urbanog  uličnog festivala Špancirfesta u Varaždinu, pa Slavek sa prijateljima svakodnevno prati sadržaje i događanja.

Sa sjetom priča kako je i sam nekada bio aktivni sudionik programa urbanog festivala Špancirfesta  i  dežurao uz vlastite  slike  na skupnoj izložbi kao aktivni član likovnog atelliera Sunce Varaždin.

Slavek se nada da će  od iduće godine opet obnoviti svoje sudjelovanje na Špancirfrstu sa novim likovnim djelima. Naime potpisivanjem ugovora  za trogodišnji program sa MDOMSP  ponovno će se otvoriti škola slikarstva u  likovnom atellieru Sunce Varaždin za osobe s intelektualnim oštećenjem.