Ministrica MDOMSP uručila ugovore za trogodišnji programProgram inkluzije-organiziranog stanovanja uz podršku u Varaždinu kao pilot-program vodi Stručni tim Udruge kontinuirano od 2004. godine. Ovaj program provodi se preko dvadeset godina u RH, u zapadnom svijetu uobičajen je od polovice prošlog stoljeća, a u Varaždinu nije podržan od pojedinih djelatnika stručnih službi do danas, iako se tako krše Zakoni RH o procesu deinstitucionalizacije i regionalizacije, Konvencija o pravima osoba  s invaliditetom i Ljudska prava.

Udruga „Sunce“ Varaždin uz pomoć Grada i Gradonačelnika Čehok Ivana i Župana Čačić Radomira, bila je treći Grad u Hrvatskoj koji je pokrenuo  program samostalnog stanovanja osoba s intelektualnim oštećenjem otvaranjem prve stambene zajednice 2004. godine. Danas je po  razvoju programa inkluzije Grad Varaždin posljednji, a razlozi su opisani kronološki kako su se događali u proteklim godinama.

 

Sa vjerom da će MDOMSP spriječiti kršenje prava osoba s intelektualnim oštećenjem  u Gradu Varaždinu, Udruga je elaborirala problem, i sa partnerima osigurala sredstva za trogodišnji program do 2020.godine potpisivanjem ugovora sa MDOMSP.

Program pod nazivom „Osnaživanje osoba s intelektualnim oštećenjem i njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice“ u neposrednom radu sa korisnicima i njihovom obitelji obuhvaća prevenciju institucionalizacije, kako bi osnažila korisnike i roditelje osoba s intelektualnim oštećenjem, stvarajući kritičnu masu pozitivnog odnosa prema inkluzivnom pristupu u lokalnoj zajednici, a time i obogatila oblike skrbi i inicirala formiranje službe podrške kapacitetima civilnog sektora.

Važno je napomenuti da je organizirano stanovanje – inkluzija najjeftiniji i najhumaniji oblik skrbi za mnoge osobe s intelektualnim oštećenjem i alternativa postojećim institucionalnim modelima skrbi u RH.