Kategorija: Inkluzija

Inkluzija u Varaždinu

Stanari u inkluzijiProgram organiziranog stanovanja uz podršku osoba s intelektualnim oštećenjem  uspješno se provodi u kontinuitetu od 2004. godine na adresi Tina Ujevića 46 u Varaždinu. Osnivač i asistent bila je Sunčana Kovačić (r. Š. Mustačević) do 2015. godine. U stanu  kontinuirano žive dva korisnika koji su od osnivanja do danas razvili uz pomoć volontera sve socijalne i društvene vještine te im je potreban minimalni sustav podrške, koji im volonterski od 2015. godine pruža Ljubica Bahun.

Nastavi čitati

Osigurana sredstva za organizirano stanovanje uz podršku

Ministrica MDOMSP uručila ugovore za trogodišnji programProgram inkluzije-organiziranog stanovanja uz podršku u Varaždinu kao pilot-program vodi Stručni tim Udruge kontinuirano od 2004. godine. Ovaj program provodi se preko dvadeset godina u RH, u zapadnom svijetu uobičajen je od polovice prošlog stoljeća, a u Varaždinu nije podržan od pojedinih djelatnika stručnih službi do danas, iako se tako krše Zakoni RH o procesu deinstitucionalizacije i regionalizacije, Konvencija o pravima osoba  s invaliditetom i Ljudska prava. Nastavi čitati

Samozastupnik Slavek član tijela upravljanja Udrugom

web Slavek na sjednici Glavnog odboraOd početka 2017. godine Slavek je kao samozastupnik i predstavnik osoba s intelektualnim oštećenjem uključen u rad sjednica tijela upravljanja Udrugom sa pravom glasa u programskim sadržajima rada kluba i organiziranog stanovanja uz podršku.

Sa velikim i dugotrajnim  iskustvom samostalnog življenja u stanu grada Varaždina od 2004. godine i zadacima u klubu, Slavek je svijetli primjer „inkluzije“ u Varaždinu. On  je ravnopravan, uspješan, samostalan i sretan sugrađanin grada Varaždina sa pravom glasa u udruzi Sunce Varaždin.

Nastavi čitati