25.02.2017. Glavni odborNaziv programa/projekta:

„Osnaživanje osoba s intelektualnim oštećenjem te njihovo aktivno uključivanje u  život lokalne zajednice“

„Prevencija institucionalizacije i svrsishodno korištenje slobodnog vremena osoba s intelektualnim oštećenjem“

–  dana 25.02.2017. godine održana  je Programsko – izvještajna Skupština na kojoj je usvojen Program rada za 2017. godinu ne temelju srednjoročnih Programskih smjernica Udruge. Sukladno članku 24. Statuta i temeljem provedenog postupka Stegovne komisije i Nadzornog odbora predsjednica predlaže razrješenje članova i dopunu u tijela upravljanja Udrugom do Izborne Skupštine, kako bi Odluke bile pravovaljane.

– dana 14.12.2017. godine održana je redovna Programska Skupština na kojoj je usvojen Financijski plan za 2018. godinu. U sklopu s odredbama Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i Programa rada ostaje isti kao što je bio za 2017. godinu.

– dana 25.02.2017. godine održana 1. proširena sjednica članova tijela upravljanja
– dana 29.07.2017. godine održana 2. proširena sjednica članova tijela upravljanja
– dana 08.11.2017. godine održana 3. proširena sjednica članova tijela upravljanja
– dana 14.12.2017. godine održana 4. proširena sjednica članova tijela upravljanja

– dana 24.03.2017. godine održana 1. sjednica sa partnerom CZSS Ivanec
– dana 12.04.2017. godine održana 2. sjednica sa partnerom CZSS Ivanec
– dana 22.09.2017. godine održana 3. sjednica sa partnerom CZSS Ivanec

Stegovna  komisija utvrđuje sukladno Statutu ukupno 111 članova. To su aktivni  redovni članovi, podržavajući članovi i nominalni članovi  s intelektualnim  oštećenjem.

Članarina  se i na dalje ne ubire  jer  osobe s  intelektualnim oštećenjem trajno  su nesposobne za samostalan život i rad.