Neformalno obrazovanje, oblik je „dobrovoljnog“ obrazovanja izvan konteksta formalnoga učenja za koje se najčešće ne primaju formalna priznanja, a prilikom kojeg se okvirni uvjeti, struktura (planovi, program, sadržaji), tempo učenja, oblici i metode rada prilagođavaju potrebama pojedinca ili grupe.

Program neformalnog obrazovanja udruge „Sunce“ stoga je namijenjen učenicima s teškoćama u razvoju i učenju. Budući da je navedeni program u potpunosti besplatan za roditelje, dostupan je učenicima slabijeg imovinskog stanja. Program se provodi u prostorima udruge „Sunce“ u opsegu i vremenu koje se dogovara s učenicima, prilagođen je životnim potrebama i uvjetima učenika i njihovih obitelji ili skrbnika. Ovaj Program financiran je sredstvima MDOMSP a potiče integraciju djece s teškoćama u razvoju u redovan sustav obrazovanja.

Samim programom obuhvaćene su različite aktivnosti, u čijoj je provedbi ključna uloga učenika kao sudionika u kreiranju, planiranju i provođenju navedenih aktivnosti. Na taj se način učenicima s teškoćama u razvoju i učenju omogućava da u suradnji s obučenim i kompetentnim edukatorima steknu ključne kompetencije za cjeloživotno učenje. (Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, 2013.).