inkluzijaProgram inkluzije – organiziranog stanovanja uz podršku u Varaždinu kao pilot-program volonterski vodi predsjednica Udruge uz Stručni tim kontinuirano od 2004. godine.  Ovaj program u RH  provodi se preko dvadeset godina, a u zapadnom svijetu uobičajen je od polovice prošlog stoljeća.
Udruga „Sunce“ Varaždin uz pomoć Grada i Gradonačelnika prof. Čehok Ivana bila je 2004. godine treći Grad u Hrvatskoj koji je pokrenuo ovaj program, otvaranjem prve stambene zajednice. Program inkluzije u Varaždinu nije u početku podržan od nekih stručnih službi u Gradu unatoč Zakonima RH, Konvencije o pravima osoba  s invaliditetom i ljudskih prava na izbornu mogućnost življenja osoba s invaliditetom. Kako je strategija RH proces deinstitucionalizacije i regionalizacije organiziranog stanovanja uz podršku, čelni ljudi MDOMSP podržali su udrugu „“Sunce“ Varaždin ugovaranjem trogodišnjeg programa, a time i održivost inkluzije u Varaždinu.

Važno je napomenuti da je organizirano stanovanje za RH najjeftiniji i najhumaniji oblik skrbi za osobe s intelektualnim oštećenjem, te je program koji poštuje njihova ljudska prava i izbornu mogućnost odlučivanja o vlastitom životu, što nije moguće u postojećim institucionalnim modelima skrbi.