Samozastupnici i Kovačić SunčanaUdruga „Sunce“ Varaždin potpisala je sa MDOMSP trogodišnji program  pod nazivom „Osnaživanje osoba s intelektualnim oštećenjem i njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice“ čije odredbe se primjenjuju od 1. lipnja 2017. godine.

Potpisnice Ugovora su za Ministarstvo Ministrica Nada Murganić, a za Udrugu Sunčana Kovačić. Ovaj Ugovor ima veliki značaj za provedbu inkluzivnih modela skrbi na teritoriju sjeverozapadne Hrvatske jer je nositelj Programa MDOMSP u Partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Ivanec i  podršku grada Varaždina.

Potpisnik Partnerstva od Centra za socijalnu skrb Ivanec je ravnatelj Centra Robert Čusek, a za udrugu Sunce Varaždin Sunčana Kovačić za prvu godinu provedbe.

Potpisnice Partnerstva potpisom su preuzele zajedničku odgovornost u provedbi programa financiranog od strane MDOMSP. Uz redovito sastajanje i stručnu podršku CZSS Ivanec, zajednički rade na  provedbi programa, vrednovanju i savladavanju izazova u korist osoba s intelektualnim oštečenjem.

Nakon potpisivanja Ugovora sa MDOMSP i Partnerstva o suradnji sa CZSS Ivanec, udruga „Sunce“ Varaždin potpisala je Povelju o suradnji sa udrugom „Ivanečko Sunce“ kako bi se inkluzivni modeli skrbi učinkovitije razvijali na cijelom području sjeverozapadne Hrvatske, a sve uz financijsku podršku MDOMSP.

Potpisivanjem Ugovora sa Ministarstvom udruga „Sunce“ Varaždin preuzela je obvezu da kao primatelj bespovratnih sredstava iz javnih izvora za provođenje programa od interesa za opće dobro osoba s intelektualnim oštećenjem koristi dobivena sredstva namjenski sukladno potpisanoj specifikaciji troškova u provedbi ugovorenog programa. Ugovorena sredstva koriste se za isplatu osobnog dohotka voditelju kluba, za troškove radionica kluba i savjetovališne usluge koje pridonose neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osoba s intelektualnim oštećenjem, i troškove organiziranog stanovanja uz podršku u stambenoj jedinici u Varaždinu.

Prvo polugodišnje izvješće za razdoblje 1. lipnja do 30. studenog 2017. godine Udruga je podnjela MDOMSP prije 15. prosinca 2017. godine sukladno potpisanom Ugovoru. Na Izvješće nije bilo prigovora od strane MDOMSP davatelja sredstava.