Dana 16.04.2018. godine  predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku primili su partnere u programu CZSS Ivanec i udrugu „Sunce“ Varaždin. Prisutne  predstavnice Ministarstva  Anica Ježić načelnica Sektora za međunarodnu suradnju i Ivančica Mamek Jagić načelnica Sektora za razvoj socijalnih usluga i koordinaciju pružatelja usluga, primile su ravnatelja CZSS Ivanec Roberta Čusek, Ines Novačko, dipl. soc. rad., predsjednicu Sunčanu Kovačić, dopredsjednicu Ljubica Bahun i Vrbanić Albina.

Predstavnice Ministarstva saslušale su dosad izvršene programe, uz predočenje dokumentacije iz koje je vidljivo da je udruga „Sunce“ Varaždin uvrštena u mrežu socijalnih usluga RH. Predstavnice Ministarstva navode da će Javni poziv za ugovaranje socijalnih usluga biti  objavljen u toku 2019. – 2020. godine. Predlažu da Udruga aplicira program za organizirano stanovanje iz sredstava Europskih fondova. Partneri CZSS Ivanec i udruge „Sunce“ Varaždin primaju na znanje dobivene informacije koje će realizirati tijekom provedbe ugovorenog programa s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.