Glavni odborDana 14.05.2018. g. održana je  2. sjednica Glavnog u Hallerovoj aleji 2, udruge „Sunce“ Varaždin. Nazočni članovi tijela upravljanja  bili su Kovačić Sunčana, Bahun Ljubica, Furjan Katarina, Reinš-Seidl Mirjana, Hranilović Jadranka, Novačko Ines, Pavlović Dražen, Pavlović Karli, Bešenić Vjekoslav, Maruševec Branka, Vrbanić Albin i  Reinš-Seidel Robert.

Predsjednica Udruge «Sunce» Sunčana Kovačić otvorila je 2. sjednicu, predložila dnevni red, a Albin Vrbanić pročitao  je skraćeni zapisnik sa 1. sjednice tijela upravljanja. Sunčana Kovačić izvještava o izvršenim programskim aktivnostima i popisu gotovih dokumenata sukladno prijašnjim Odlukama a to su: Povelja o suradnji, novi Pravilnik o trajnoj arhivskoj građi, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sa opisom poslova, Pravilnik o radu, a u toku je pisanje „Standarda kvalitete socijalnih usluga“ koji obuhvaća 17 poglavlja sukladno Pravilniku.

Sunčana Kovačić najavljuje svoje povlaćenje  nakon 22 godine vodstva Udruge od osnivanja i predlaže izbornu Skupštinu dana 19.05.2018.godine. Za novu predsjednicu Udruge predlaže dugogodišnju dopredsjednicu Ljubicu Bahun.

 

Albin Vrbanić predlaže za Skupštinu izmjene i dopune Statuta u sljedećim člancima:

Članak 3 : izmjena  adrese udruge, samo Varaždin, Tina Ujevića bez kućnog broja, jer svaka izmjena kbr. zahtjeva novu Skupštinu i ponavljanje cijelog postupka  promjene Statuta.

Članak 23: umjesto 7 članova Glavnog odbora, predlaže 9 članova. U Nadzornom odboru i dalje ostaje 3 člana plus 3 člana zamjene.

Članak 17 i 27: predlaže da se izbaci Stegovna komisija iz Statuta, jer rješenja donosi Glavni odbor, pa nema potrebe za postojanje iste.

Članak 12: predlaže da se izbaci stavak 5  o statusu nominalnih članova Udruge, jer članak diskriminira prava osoba s intelektualnim oštećenjem ,a zbog njihove ravnopravnosti je Udruga osnovana.

Članak 17 i 27: predlaže dopuniti članak Udruge u tijelima upravljanja i da se briše Stegovna komisija, a upiše Tajnik sa odgovornošću, obavezama i kompetencijama.

Nakon rasprave sve točke dnevnog reda su usvojene jevnim glasovanjem.