Dana 06.09.2018. godine održana je 3. sjednica Glavnog odbora u prostorijama kluba Učeničkog doma, Hallerova aleja 2 u Varaždinu.  Predsjednica Ljubica Bahun predlaže dnevni  red, čita skraćeni  zapisnik sa prethodne sjednice i daje na usvajanje.  Albin Vrbanić podnosi izvješće o izvršenim aktivnostima između dvije sjednice.

– izrađena su 2 promidžbena letka kojih je autor programa  Sunčana Kovačić, a dizajn i digitalnu  obradu ostvario je Ivan Fundak.
– potpisana je Povelja o suradnji sa Ivanečkim suncem uz posredovanje Partnera CZSS Ivanec.  Potpisnice Povelje su predsjednica Udruge (do 19.05.2018. g.) Sunčana Kovačić za Sunce Varaždin i Ljerka Rogina predsjednica Ivanečkog sunca.
– 17.05.2018.  – Rješenjem grada Varaždina, Albinu Vrbaniću je člana Povjerenstva za osobe s invaliditetom umjesto Sunčane Kovačić. Prva sjednica održati će se  11.09.2018. god.
– 30.05.2018. –  MDOMSP-u poslan je Plan aktivnosti za drugu godinu provedbe Programa.
– 12.06.2018. – Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji izdao novo Rješenje sa  upisanim promjenama u Registru Udruga po Odlukama Skupštine održane 19.05.2018. g.  Nova predsjednica Udruge je Ljubica Bahun, a dopredsjednica Ines Novačko.
– 13.06.2018. – Gradu Varaždin dostavljen Obrazac  plana aktivnosti i specifikacija troškova.
– 15.06.2018. –  MDOMSP poslano je Izvješće za prvu godinu provedbe trogodišnjeg Programa.
– 19.06.2018. – Potpisan Ugovor sa Gradom na iznos 20 000,00kn, što je 1.666,66 kn mjesečno.
– 06.07.2018. – sastanak na Gradu za projekt uključivanja djece s teškoćama u šport.
– 18.07.2018. – potpisan ugovor sa MDOMSP za drugu godinu provedbe Programa.
– 29.07.2018.- – ispred hotela Turist dočekana Udruga Latice iz Koprivnice.

Usvojen je Plan aktivnosti do kraja godine sukladno osiguranim sredstvima i potpisanim ugovorima. Nakon rasprave Izvješće je jednoglasno prihvaćeno javnim glasovanjem.