Likovni atelje 3Cilj kreativnih radionica je zadovoljiti različite potrebe i mogućnosti osoba s intelektualnim oštećenjem o čemu ovisi uravnotežen razvoj svake osobe, a time i mogućnost kompetentnog savladavanja socijalnih vještina. Kreativne radionice pružaju mogućnost izbora korisnicima što će raditi u klubu prema osobnim mogućnostima i potrebama.
Sadržaj radionica kluba kroz inovativne modele skrbi obogaćuje sustav socijalne skrbi u lokalnoj zajednici za osobe koje žive u obitelji ili udomiteljstvu.

Likovni atelje vodi slikar Dražen Pavlović

Informatičku radionicu vodi Albin Vrbanić

Radionicu osobne i socijalne integracije vodi Ljubica Bahun