web 1996-press osnivanje prvog županijskog klubaDana 18.01.2019. godine izdano je  Rješenje Ureda državne uprave Varaždinske županije o prestanku djelovanja i pokretanje likvidacijskog postupka (vidi povijest 1996. godina) temeljne udruge „Sunce“ Varaždinske županije sa četiri podružnice Sunce u Varaždinu, Ludbregu, Ivancu i Novom Marofu. Inicijator osnivanja bila je Šemsa Mustačević (dalje Sunčana Kovačić) uz podršku prim.dr.sc. Miroslava Pospiša, dipl.soc.rad. Nade Liber i prof. Ljerke Begić iz Hrvatskog saveza udruga za pomoć osobama s MR.


Prije osnivanja Udruga, Šemsa Mustačević posjetila je Hrvatski savez društava za pomoć  mentalno retardiranim osobama (prvi naziv) i dobila informacije kako osnovati udrugu u Varaždinskoj županiji. Teritorijalno podijelila je udrugu na četiri podružnice prema Centrima za socijalnu skrb i povezala udrugu sa Centrima. Cilj osnivanja Udruge bio je stvaranje mreže podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju i partnerska suradnja sa institucijama. Kako su četiri podružnice tokom godina prerasle u samostalne pravne subjekte udruge „Sunce“, ispunjeni su uvjeti za prestanak djelovanja županijske udruge „Sunce“. U 2018. godini pokrenut je likvidacijski postupak, za likvidatora je određena sukladno Statutu Udruge osnivač Udruge Sunčana Kovačić.