Udruga „Sunce“ Varaždin ima holistički pristup članstvu koji podrazumijeva skrb o svim aspektima življenja od samostalnog stanovanja uz podršku do kvalitetno organiziranog slobodnog vremena za osobe s intelektualnim oštećenjem. To obuhvaća poduzimanje specifičnih aktivnosti za sva područja života od sudjelovanja u kulturnom životu u lokalnoj zajednici, neformalnom obrazovanju, informacijama i komunikaciji, do socijalne zaštite, kao i neovisnog življenja te podizanje razine svijesti sugrađana o pravu na izjednačavanje mogućnosti osobama s intelektualnim oštećenjem u lokalnoj zajednici.

U partnerskoj suradnji sa CZS Varaždin, CZS Ivanec i Gradom Varaždinom od 2017. godine udruga „Sunce“ Varaždin ima kontinuitet partnerske kvalitetne suradnje.

Sa Ministarstvom Udruga potpisuje Ugovor na sljedeći način:

2017. – 2020. godine prvi puta Trogodišnji program pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“

2020 – 2023. godine produžetak Programa koji potpisuje predsjednica Ljubica Bahun sa  MDOMSP  na način da se za svaku godinu potpisuje novi ugovor poslije ispunjenih svih ugovornih obaveza.

2023 – 2026.  godine produžetak potpisivanja trogodišnjeg Programa sa Ministarstvom.

Ovakav pristup financiranju rada Udruge omogućen je zbog dokaza održivosti Programa u kontinuitetu od 1999, a trogodišnji Program znatno pojednostavljuje i smanjuje administrativne poslove Udruge, jer nema zaposlenog tajnika i sve se radi na volonterskoj osnovi.

Sa Gradom Varaždinom Udruga svake godine  potpisuje novi projekt za dotičnu godinu.