„Sunce“ Varaždin ima status „Reprezentativnih udruga osoba s invaliditetom“

Nazivi programa/projekata:
1. Osnaživanje osoba s intelektualnim oštećenjem, radi prihvaćanja i uključivanja u život lokalne zajednice
2. Jačanje mreže socijalnih usluga za osobe s intelektualnim oštećenjem u gradu Varaždinu

Ukupno članova: 121
U klubu 10 redovitih članova i 15 povremenih

KLUB
–  kreativne radionice imaju10 redovna člana,  15 povremenih
–  radi 5 dana u tjednu, svakim radnim danom u toku godine.
– voditelj kluba Albin Vrbanić, ujedno je i tajnik Udruge koji obavlja sve stručne i administrativne poslove
– voditelji radionica su predsjednica Ljubica Bahun, slikar Dražen Pavlović,  prof. Ivana Ivković i Albin Vrbanić

INKLUZIJA
– voditeljica programa Inkluzije je Ljubica Bahun, ujedno volonterski radi poslove radnog asistenta
– u organiziranom stanovanju stalno žive 3 osobe

IZDAVAŠTVO
–  za web stranice piše Sunčana Kovačić dipl. ing a uređuje i održava Ivan Fundak mag. oec
–  facebook stranice uređuje i objavljuje aktivnosti tajnik Albin Vrbanić

SAVJETOVALIŠTE
–   vodi Albin Vrbanić individualno sa  članovima Udruge  prema  dogovoru

ORGANIZACIJA
–  Predsjednica udruge „Sunce“ Varaždin je  Ljubica Bahun
–  Dopredsjednica    je  Ines Novačko dipl.soc.rad.
–  sukladno Statutu Udruga ima ukupno 121 redovnog člana.

Od toga 20 aktivnih članova  tijela upravljanja Udrugom, organiziranim stanovanjem, radionicama kluba i radom na izdavaštvu, a ostalo su roditelji i osobe s intelektualnim oštećenjem
Udruga partnerski surađuje sa CZSS Varaždin, CZSS Ivanec, Gradom Varaždinom, Hrvatskim savezom udruga za osobe s intelektualnim teškoćama i srodnim Udrugama.
Članarina  se ne ubire  obzirom na  trajnu nesposobnost za samostalan život i rad   osoba s intelektualnim  oštećenjem, što je doprinos u pomoći njihovoj obitelji.