Udruga „Sunce“ Varaždin dana 10.01.2024. godine   proširila je informiranje javnosti na  još jednoj platformi na Instagram profilu

https://www.instagram.com/udruga.sunce.varazdin

Čitaoci sada mogu pratiti realizaciju programa i projekata Udruge Sunce Varaždin te rezultate osoba s intelektualnim oštećenjem na raznim medijskim platformama.

Povijest razvoja informiranja i djelovanja Udruge Sunce u javnosti:

Ne tako davno osobe s intelektualnim oštećenjem bili su sugrađani koji ne postoje u javnosti, izolirani i odvojeni od društvenog života, o kojima se javno nije pisalo niti govorilo.

1996.godine kada je osnovana Udruga Sunce varaždinske županije sa  Podružnicom „Sunce Varaždin“ postojala je jedina mogućnost informiranja putem lokalnih radio stanica, preko javnih novina i putem lokalnih televizijskih kanala.

1998.godine zbog navedenog  „Sunce Varaždin“ pokreće tromjesečnik „ Bilten Sunce“   kao prvi tematski časopis Udruge u županiji, koji piše o problemima diskriminacije osoba s intelektualnim oštećenjima u društvu.

Časopis je izlazio punih 10 godina do 2009. Godine pod brojem ISSN 1331-5722

Pozitivni Zakoni RH omogućili su vidljivost i uključivanje, a Programi i Projekti Udruge Sunce Varaždin njihovu priliku da budu viđeni kroz svoje rezultate nastale u klubu Sunce Varaždin.

2000.godine suradnik Tomislav Vusić volonterski otvara prve Internet stranice „Sunce“  www.sunce-varazdin, a održava ih Ivan Fundak. Tekstove piše Sunčana Kovačić.

2020.godine tajnik udruge Sunce Varaždin  Albin Vrbanić otvara facebook stranice i uključuje se na medija  i Internet portal grada Varaždina.

2024.godine  Udruga  širi informiranje javnosti o pravima i mogućnostima osoba s intelektualnim oštećenjem na  Instagram profilu    https://www.instagram.com/udruga.sunce.varazdin

 

Sve navedeno doprinijelo je približiti široj društvenoj  javnosti osobe s intelektualnim oštećenjem kroz njihove mogućnosti i rezultate, što je misija i vizija Udruge Sunce Varaždin .

 

 

Udruga „Sunce“ Varaždin ima holistički pristup članstvu koji obuhvaća poduzimanje specifičnih aktivnosti za sva područja života, od sudjelovanja u kulturnom i političkom životu u lokalnoj zajednici, neformalnom obrazovanju, pristupačnosti, informacijama i komunikaciji,  socijalnoj zaštiti, a naročito podizanju razine svijesti o pravu na izjednačene mogućnosti i neovisno življenje uz podršku u zajednici.