426809313_809397014562137_3100942186210479232_nPovodom obilježavanja Valentinova, Gradska tržnica Varaždin donirala  je štand udruzi Sunce Varaždin za prodajnu izložbu izrađenih mirisnih svijeća i sapuna u kreativnoj radionici kluba Sunce Varaždin. Štand su posjetili mnogi sugrađani i pridružili se čaroliji Valentinova s Udrugom Sunce Varaždin, otkrivši ljepotu stvaralačkih kreativnih potencijala osoba s intelektualnim oštećenjem. Svi izloženi ručno izrađeni proizvodi djelo su talentiranih članova Kluba Sunce Varaždin. Svaki poklon unikatni je rad članova kluba kreativne radionice.

Cilj kreativnih radionica jesu  razni edukativni  programi kojima se potiče stvaralaštvo, kreativno izražavanje i zabava, kako bi se unaprijedio život osoba s intelektualnim oštećenjem i njihovih obitelji .

Programi radionica osim praktičnog rada uključuju  izložbe i javne promocije na svim društvenim događanjima, na kojima se predstavljaju rezultati nastali tijekom trajanja programa.

Različite mogućnosti osobnog sudjelovanja i stvaranja omogućuje članovima Kluba da dobe bolju sliku o samome sebi, osvijeste kreativnost, obogate svoj život, upoznaju se s novim ljudima, druže se i podižu kvalitetu svog života.