Kategorija: Organizacija

Četvrta godina izdavaštva udruge „Sunce“ Varaždin

Članovi uredništva Šemsa Mustačević, Vesna Nazansky, Miroslav Pospiš i Ivan Fundak za potrebe štampanja časopisa bavili su se u toku godine prikupljanjem stručnih materijala, praćenjem događaja vezanih uz aktivnosti osoba s intelektualnim teškoćama i rezultatima nastalim u klubovima „Sunce“ na području grada Varaždina i Varaždinske županije.

Nastavi čitati

Statistika za 2001. godinu

– Do kraja 2001. godine  broj članova Udruge Sunce Varaždin povećao se na ukupno 131   redovnog člana, plus nominalni članovi a to su djeca s teškoćama u razvoju i osobe s intelektualnim  oštećenjem.

– Klub ima 28 člana koji su sudjelovali u radu svih radionica,  plus  11 povremena člana u radionicama prema vlastitim potrebama i mogućnostima. Radi svakim   radnim danom, a voditelji radionica kluba bili sa Tanja Ščapec, Erik Mustačević, Nada Liber i Šemsa Mustačević. 

Nastavi čitati