Članovi uredništva Šemsa Mustačević, Vesna Nazansky, Miroslav Pospiš i Ivan Fundak za potrebe štampanja časopisa bavili su se u toku godine prikupljanjem stručnih materijala, praćenjem događaja vezanih uz aktivnosti osoba s intelektualnim teškoćama i rezultatima nastalim u klubovima „Sunce“ na području grada Varaždina i Varaždinske županije.

Također pratili su događanja na području cijele Republike Hrvatske i na  međunarodnoj razini pratili suvremene oblike skrbi, sudjelovali na seminarima i edukacijama koje su vezane uz osobe s intelektualnim teškoćama.