edukacija 2U kontinuiranom radu sa korisnicima stručni voditelj likovnog atelliera slikar Dražen Pavlović kroz neformalno obrazovanje o slikarstvu potiče  osobe s intelektualnim oštećenjem na razvoj kreativnosti i osjećaj vlastite vrijednosti kroz likovno izražavanje. Izložbe omogućavaju autorima slika da  se predstave posjetiteljima, da komuniciraju sa sugrađanima, da postaju svjesni vlastite vrijednosti, a sve to doprinosi razvoju tolerancije i pozitivnih stavova sugrađana  prema osobama s intelektualnim oštećenjem, koje su godinama bile sustavno izolirane u ustanovama raznih oblika skrbi.

U toku godine skupne izložbe Likovnog ateliera „Sunce“ Varaždin bile su na sljedećim društvenim  javnim događanjima zajedno sa poznatim slikarima:

– Festival jednakih mogućnosti F=M u Zagrebu

– Hotel Turist Varaždin , prigodna izložba

– Špancirfest u Varaždinu

– „Paletafest“ u Varaždinu

– Dani Uske ulice u Varaždinu