Nagovjestaj proljeca - Mirjana PremuzicTradicionalno osmu godinu za redom održava se Sajam zdravlja u sportskoj dvorani Graberje Varaždin sa ciljem predstavljanja znanja i rezultata u poboljšanju kvalitete življenja, sugrađanima i široj društvenoj zajednici. Udruga „Sunce“ Varaždin svake godine  sudjeluje na Sajmu zdravlja sa temom „ kako sačuvati mentalno zdravlja osoba s intelektualnim oštećenjem“.

Skupna izložba na Sajmu zdravlja prilika je za predstavljanje mogućnosti i susrete sa posjetiteljima Sajma. Sugrađani kroz razgovor sa slikarima – osobama s intelektualnim oštećenjem kao umjetnicima mijenjaju vlastite stavove . Ovakvo predstavljanje i njihovi likovni dosezi  mijenjaju negativan stav i uvjerenja sugrađana prema njima. Dežurstva slikara na štandu Udruge i kod izloženih slika,  omogućili su autorima slika neposredan kontakt i priliku za razgovor sa posjetiteljima  o slikarstvu i njihovom stvaralaštvu.