Predsjednice Ljerka Rogina i Sunčana Kovačić potpisuju poveljuUdruga „Sunce“ Varaždin za osobe s intelektualnim oštećenjem iz Varaždina, Tina Ujevića 45 i udruga „Ivanečko sunce“ za osobe s intelektualnim teškoćama iz Ivanca, Ljudevita Gaja 13, potpisale su Povelju o suradnji koja sadrži načelna područja zajedničkog djelovanja i obostranu podršku u ostvarivanju istih ciljeva u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Ivanec.

Potpisnice Ugovora su za udrugu Sunce Varaždin predsjednica Sunčana Kovačić,  a za udrugu „Ivanečko sunce“  predsjednica Ljerka Rogina.

Obe Udruge provode programe i projekte na promicanju kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama i oštećenjem, teritorijalno na području  sjeverozapadne Hrvatske. Zbog navedenog Povelja o suradnji predstavlja mogućnost za brži razvoj organiziranog stanovanje uz podršku i prevenciju institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama i oštećenjem na području sjeverozapadne Hrvatske sukladno Zakonima RH i Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom ( članak 19).

Skupština Udruge „Sunce“ Varaždin je dana 14.12.2017.g donijela preporuku o potrebi uspostave međusobnih odnosa sa udrugom „Ivanečko sunce“ u obliku Povelje o suradnji. Cilj Povelje o suradnji je da se zajedničkim planiranjem,  dogovaranjem i aktivnostima u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Ivanec bolje i učinkovitije razviju usluge organiziranog stanovanje uz podršku i prevencija institucionalizacije, teritorijalno na području sjeverozapadne Hrvatske.

Pristupi razvoju programa temeljeni na suradnji, prvenstveno donose javnu i opću korist osobama s intelektualnim teškoćama – oštećenjima i njihovim obiteljima, te pridonose  poboljšanju kvalitete življenja korisnika i njihovih obitelji.

Programske aktivnosti koje su predmet suradnje iz Povelje o suradnji voditi će Stručni timovi Udruga u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Ivanec, na temelju zaključaka i odluka Tijela upravljanja Udrugama.

Konkretne programske aktivnosti usklađivati će Stručni timovi Udruga kao nositelji provedbe ugovornim odnosima između Udruga, poštivajući autonomnost i pravni subjektivitet svake od Udruga u partnerstvu sa CZSS Ivanec.

Cilj suradnje je:
– Stvaranje povoljnog pravnog i institucionalnog okvira radi    podmirivanja  potreba  osoba s intelektualnim oštećenjem i njihovih obitelji
– Utjecati na osnaživanje lokalnih struktura te stvaranje povoljnoga okruženja za razvoj organiziranog stanovanja uz podršku i prevenciju institucionalizacije
– Sukladno Zakonima RH i međunarodnim dokumentima promjena u pristupu načela sustava skrbi za osobe s intelektualnim  teškoćama i oštećenjem kao nužnosti za  oživotvorenje načela normalizacije i poštivanje njihovih općeljudskih prava.
Povelja o suradnji ima karakter trajnog dokumenta za ugovorene programe i projekte organiziranog stanovanja uz podršku i prevenciju institucionalizacije.