Stanar u inkluziji Slavek Bešenić i osnivačica Sunčana KovačićVoditeljica i autor programa ugovorenoga sa MDOMSP Sunčana Kovačić detaljno objašnjava na sjednici svih tijela upravljanja Udrugom i Skupštini što znače kriteriji razlikovanja udruga sukladno Zakonu u RH između „udruga koje provode projektne i programske aktivnost namijenjene osobama s invaliditetom“ i „reprezentativne udruge osoba s invaliditetom“.

Udruga „Sunce“ Varaždin ima status „reprezentativnih udruga osoba s invaliditetom“ iz područja sustava socijalne skrbi za osobe s intelektualnim oštećenjem, jer u Statutu i programima ima ugrađene sve elemente te zadovoljava u potpunosti sve kriterije u 10 točaka.

U proteklih 20 godina izvaninstitucionalnog zbrinjavanja osoba s intelektualnim oštećenjem u sustavu socijalne skrbi, udruga „Sunce“ Varaždin održala je kontinuitet i dokazala održivost programa i projekata  sukladno Statutu udruge.

Prema kriterijima razlikovanja udruga osoba s invaliditetom postoje dvije grupacije Udruga, a razlike su definirane  Statutima udruga.

Naime, status „reprezentativnih udruga osoba s invaliditetom“ znači sljedeće:

 1. Udruga „Sunce“ Varaždin djeluje isključivo u korist osoba s invaliditetom sukladno svim pozitivnim zakonima, Konvenciji i kriterijima.  Udruga zbrinjava svakodnevo kroz ugovorene programe i projekte osobe s intelektualnim  oštećenjem u organiziranom poludnevnom boravku sa klupskim aktivnostima, a od 2004. godine ima organizirano stanovanje uz podršku (inkluzija) u Gradu Varaždinu, što  je dokaz održivosti programa zbog ljudskih resursa uključenih u rad Udruge.
 1. Sukladno Statutu osobe s invaliditetom i/ili roditelji sa punopravno članovi Udruge, a ne nominalni ili pridruženi članovi.
 1. Tijela upravljanja udrugom imaju više od 75 % roditelja, odnosno zakonskih zastupnika djece s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom, a koji su neposredno birani od strane osoba s invaliditetom ili roditelja, odnosno zakonskih zastupnika djece s teškoćama u razvoju i odraslih koji se ne mogu samozastupati.
 2. Osobe s invaliditetom same neposredno izražavaju svoje interese u klupskim aktivnostima i inkluziji i u skladu s tim, a temeljem neposrednih iskustava i prijedloga kao legitimni i isključivi predstavnici članovi Udruge kroz tijela upravljanja djeluju na način da:
  – zagovaraju prava svojih članova usmjerena na izjednačavanje mogućnosti osoba s  invaliditetom na svim područjima koja se tiču života osoba s intelektualnim oštećenjem  i to na lokalnoj,  regionalnoj, nacionalnoj, europskoj i svjetskoj razini;
  -nadziru provedbu UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (dalje Konvencije)    sukladno članku 33. stavak 3. Konvencije i temeljem Konvencije  sudjeluju pri oblikovanju programa za osobe s invaliditetom ne razini Hrvatskog saveza i šire preko svojih predstavnika;
  – uključuju se u organizacije koje zagovaraju, zastupaju i štite prava i interese osoba s  invaliditetom na lokalnoj, regionalnoj, i nacionalnoj razini;
  – potiču aktivnosti nadležnih tijela državne, područne i lokalne vlasti u cilju što uspješnijeg  i bržeg rješavanja pitanja ostvarivanja prava osoba s invaliditetom;
  – predlažu predstavnike osoba s invaliditetom u tijela drugih organizacija i udruženja;
 1. Provođenjem osnovne djelatnosti Udruga pruža neposrednu i cjelovitu podršku članovima pri ostvarivanju prava (preporuke za inkluziju i klub, podrška pri ostvarivanju prava iz raznih sustava, pružanje savjetovališnih usluga iz prava na socijalne usluge i podrška pri ostvarivanju ostalih prava iz sustava socijalne skrbi, besplatna savjetovališna i pravna pomoć i sl.).
 1. Osmišljavaju, organiziraju i realiziraju programe koji osobama s intelektualnim oštećenjem osiguravaju i omogućuju aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice, kroz programe i projekte koji se odnose na osposobljavanje za aktivno življenje u lokalnoj zajednici, prijevoz, u inkluziji osobnu pomoć uz radne asistente osobama s intelektualnim oštećenjem uz individualni pristup prema obimu potrebe, dnevni boravak, klub, programe za mladež s teškoćama u razvoju, programe za starije osobe s intelektualnim oštećenjem i obitelji, te kulturno, informativno-edukacijske i rekreacijske programe;
 1. Udruga „Sunce“ Varaždin ima holistički pristup članstvu koji podrazumijeva skrb o svim aspektima življenja osobe s intelektualnim oštećenjem te obuhvaća poduzimanje specifičnih aktivnosti za sva područja života, od sudjelovanja u političkom i kulturnom životu u lokalnoj zajednici, neformalnom obrazovanju, pristupačnosti, prijevozu, informacijama i komunikaciji, do socijalne zaštite, kao i života u zajednici, neovisnog življenja i podizanja razine svijesti.
 1. Udruga „Sunce“ Varaždin za osobe s intelektualnim oštećenjem je kohezioni činitelj između osoba s invaliditetom i društva i kroz legitimitet programa osnažuje članove za izjednačavanje mogućnosti radi ravnopravnog položaja i veće uloge u zajednici.
 1. Radi cjelovitog ostvarivanja temeljnih ljudskih prava osoba s intelektualnim oštećenjem, izjednačavanja mogućnosti i zajedničkog djelovanja prema lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini udruga je članica Hrvatskog nacionalnog saveza udruga, a preko njega i članica SOIH-a u RH kao temeljna udruga sa svojim predstavnicima. Nacionalni savez djeluje na području cijele države te je učlanjen u Zajednicu saveza, koji je član europskog saveza grupacije osoba s invaliditetom kao punopravna članica European Disability Forum-a, Disabled People International i drugih međunarodnih organizacija osoba s invaliditetom;
 1. Programske aktivnosti obuhvaćaju razne oblike podrške osobama s intelektualnim oštećenjem i njihovim obiteljima sa ciljem prevencije institucionalizacije. Odnose se na klupske aktivnosti u obliku poludnevnog boravka, organizirano stanovanje uz podršku – inkluziju, neformalno obrazovanje i savjetovališne aktivnosti. Rad je grupni i individualan ovisno o vrsti programa, a odvija se svakodnevno.