Naziv programa/projekata:
1. „Osnaživanje osoba s intelektualnim oštećenjem te njihovo aktivno  uključivanje u  život lokalne zajednice“
2. „Prevencija institucionalizacije i svrsishodno korištenje slobodnog vremena  osoba s intelektualnim oštećenjem“
–  Programska Skupština održana  je 20.12.2019.
–  Izvještajna Skupština održana  je   21.02.2020.
Na Izvještajnoj Skupštini donosi se Odluka :
„Sunce“ Varaždin ima status „Reprezentativnih udruga osoba s invaliditetom

KLUB
–  klub ima 11 redovnih članova,  10 povremenih  i  djecu s teškoćama u razvoju u  radionici  za neformalno obrazovanje. Radi 5 dana u tjednu.
voditelj kluba je Albin Vrbanić, voditelji radionica su Ljubica Bahun, slikar Dražen  Pavlović i prof. Ivana Ivković

INKLUZIJA
–  u organiziranom stanovanju stalno žive 3 osobe
voditeljica je Ljubica Bahun

IZDAVAŠTVO
–  za web stranice autor tekstova je Sunčana Kovačić a stranice uređuje i održava Ivan Fundak mag.oec., inf.
–  facebook stranice uređuje i objavljuje aktivnosti tajnik Albin Vrbanić

SAVJETOVALIŠTE
Savjetovališni rad odvija se individualno prema  dogovoru o vremenu sa  članovima Udruge  a vodi  ga tajnik Albin Vrbanić

–  Predsjednica udruge „Sunce“ Varaždin je  Ljubica Bahun
–  Dopredsjednica    je  Ines Novačko dipl.soc.rad.
–  sukladno Statutu Udruga ima ukupno 110 redovnih članova. Od toga 20 aktivnih  članova  tijela upravlja Udrugom, organiziranim stanovanjem, radionicama kluba i u izdavaštvu, a ostalo su roditelji i osobe s intelektualnim oštećenjem.

Udruga partnerski surađuje sa CZSS Varaždin, CZSS Ivanec i Gradom Varaždinom.
–  članarina  se ne ubire  obzirom na  trajnu nesposobnost za samostalan život i rad osoba s intelektualnim  oštećenjem