Skupstina predsjednica Ljubica Bahun i tajnik Albin VrbanicIzvještajna Skupština Sukladno Statutu Udruge Sunce održana je 07.07.2021. godine, poslije sjednice Glavnog odbora. Usvojene prijedloge i odluke predsjednica  Ljubica Bahun dala je na razmatranje članovima Skupštine. Razmatralo se Izvješće o izvršenju financijskog plana za proteklu godinu koje je podneseno nositeljima financiranja programa i projekata udruge „Sunce“ Varaždin, a to su Ministarstvo i Grad Varaždin. Napominje da su Izvješća u skladu sa ugovorom izvršena u potpunosti i prihvaćena od  strane nositelja financiranja. Primjedbi nije bilo, te su javnim glasovanjem jednoglasno prihvaćena.

Tajnik Albin Vrbanić obrazlaže problem visine iznosa sredstava od 20.000,00 kn za  cjelogodišnje financiranje od strane Grada Varaždina. Naime to je 1.666,66 kn mjesečno, što nije dovoljno niti za pokrivanje mjesečnih režijskih troškova programa inkluzije. Ista sredstva Grad dostavlja u dva dijela po 10.000,00 kn. Uz navedeno grad Varaždin ne priznaje troškove platnog prometa, bankovnog računa, niti knjigovodstvene troškove. Sve su to zakonske obaveze pa je teško objasniti ovakvo nerazumijevanje kako se vode Udruge sukladno Zakonu.

Udruga je potpisala još jedno Partnerstvo sa HNK Varaždin što će značiti mogućnost posjeta kazališnim predstavama bez naplate karte za članove Udruge.

Pod točkom razno podsjeća prisutne da je iduća godina izborna i da će se održati Izborna Skupština.