Dan: 31.12.1998.

Statistika za 1998. godinu

– Do kraja 1998 godine  broj članova povećao se na ukupno 220 redovnih članova, plus nominalni članovi a to su djeca s teškoćama u razvoju i osobe s intelektualnim oštećenjem. Od toga 73 člana  iz grada Varaždina, a  147 člana sa područja  cijele županije. Aktivnih je 10 članova u Klubu grada Varaždina 

– Sve administrativne i materijalne troškove osnivanja, razvoja programskih aktivnosti za „Sunce“  snosila je osnivač Šemsa Mustačević .

–  Klub je radio jedan dan u tjednu, a voditelj kluba bila je Šemsa Mustačević .

Donacije za aparat za popravak zubi pod općom narkozom:

–  Grad Ivanec odobrio je 5.000,00 kuna 10.02.1998. godine za financiranje nabave aparata za popravak zubi pod općom narkozom Općoj bolnici Varaždin.

–  Grad Varaždinske Toplice odobrio je 1.000,00 kuna za financiranje nabave aparata za popravak zubi pod općom narkozom, Općoj bolnici Varaždin.

– Grad Varaždin odobrio je 5.000,00 kuna za financiranje nabave aparata za popravak zubi pod općom narkozom,Općoj bolnici Varaždin.

Izdavačka djelatnost u 1998.

08.01.1998.
Sazvan prvi sastanak Uredništva časopisa „Sunce“
Udruga „Sunce“ Varaždinske županije na inicijativu prim.dr.sc. Miroslava Pospiša i Šemse  Mustačević pokreće izdavačku djelatnost.
Glavna urednica je Vesna Nazansky dipl. žurn. , a članovi uredništva su: prim.dr.sc. Miroslav Pospiš, Šemsa Mustačević ing.građ., Nada Liber soc.rad., Vesna Galić soc.rad., Jadranka Međeral prof., i Biserka Kutnjak. Lektor časopisa je Jelica Perić prof., grafički urednik Stjepan Pintarić a nakladnička kuća „Tonimir „ iz Varaždinskih toplica. 

13.02.1998.
ISSN broj za časopis „Sunce“
Udruga podnosi Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici Republike Hrvatske zahtjev za utvrđivanje kvalitete prvog broja biltena „Sunce“ Varaždinske županije zbog dobivanja ISSN oznake i prava na kontinuirano izdavanje serijske publikacije. Udruga dobiva broj od Nacionalne sveučilišne knjižnice Republike Hrvatske ISSN 1331-5722.

 13.03.1998.
Izdan prvi  broj biltena „Sunce“
Oznaka Nacionalne sveučilišne knjižnice je ISSN 1331-5722.

05.12.1998.
Povećan broj članova uredništva  Biltena „Sunce“
Zbog pripreme štampanja biltena broj 4 u rad uredništva uključile su se soc.rad. Anica Pahić iz Ivanca i psiholog Vlasta Husnjak iz Lepoglave.

Izvješće o radu Kluba u 1998.

KLUB
Klub roditelja „Sunce“ Varaždin nastavio je  jedan dan u tjednu okupljanje i  zajednička druženja u Domu umirovljenika u Zavojnoj 2. Roditelji su  se povezali , stvorena su čvrsta  prijateljstva. Organizirali su zajedničke izlaske zajedno sa djecom s teškoćama u razvoju. Organizirali su proslave   rođendana , blagdana i praznika. Bio je to temelj buduće inkluzije i integracije njihove djece u život lokalne zajednice.

SAVJETOVALIŠTE
U toku godine Udruga je podnosila HPT – TKC-u Varaždin zahtjeve za povlasticu popusta na telefonske impulse i pretplatu redovnim članovima udruge.
Roditeljima je pružana pomoć u upoznavanju sa  pravima i ostvarivanju različitih zakonskih povlastica. Popust na plaćanje radio i TV pretplate za osobe s intelektualnim oštećenjem nije se mogao ostvariti jer je netko „ pametan“ zaključio da to nisu osobe s invaliditetom. Hrvatski savez udruga tražio je očitovanje  Televizijske ustanove o razlogu takove odluke, odgovor  nismo nikada primili.

U 1998. godini sudjelovanje Sunca Varaždin u aktivnostima Hrvatskog saveza

04 – 07.05.1998.godine

Savez defektologa Hrvatske  organizator 2. međunarodnog  seminara u Trakošćanu
Drugi međunarodni seminar održan je u organizaciji saveza defektologa Hrvatske u Trakošćanu na temu „Mentalno zdravlje osoba s teškoćama socijalne integracije“

U radu seminara sudjelovala je predsjednica udruge Šemsa Mustačević  kako bi  nove spoznaje , stručna iskustva i znanja mogla prenijeti  u rad udruga „Sunce“  u Varaždinskoj županiji.

 

18-19.05.1998.

Treći hrvatski simpozij u Dubrovniku

U organizaciji SOIH-a organiziran je Simpozij u Dubrovniku koji je imao međunarodni značaj, jer su u radu sudjelovale srodne invalidske udruge iz Slovenije,  Velike Britanije, Mađarske i SAD-a. Sudionici u raspravi govorili su o primjeni dokumenta  Standardna pravila za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom UN-a. U štampanom Zborniku radova obuhvaćena je svestrana problematika zapošljavanja za gotovo sve kategorije osoba s invaliditetom.