04 – 07.05.1998.godine

Savez defektologa Hrvatske  organizator 2. međunarodnog  seminara u Trakošćanu
Drugi međunarodni seminar održan je u organizaciji saveza defektologa Hrvatske u Trakošćanu na temu „Mentalno zdravlje osoba s teškoćama socijalne integracije“

U radu seminara sudjelovala je predsjednica udruge Šemsa Mustačević  kako bi  nove spoznaje , stručna iskustva i znanja mogla prenijeti  u rad udruga „Sunce“  u Varaždinskoj županiji.

 

18-19.05.1998.

Treći hrvatski simpozij u Dubrovniku

U organizaciji SOIH-a organiziran je Simpozij u Dubrovniku koji je imao međunarodni značaj, jer su u radu sudjelovale srodne invalidske udruge iz Slovenije,  Velike Britanije, Mađarske i SAD-a. Sudionici u raspravi govorili su o primjeni dokumenta  Standardna pravila za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom UN-a. U štampanom Zborniku radova obuhvaćena je svestrana problematika zapošljavanja za gotovo sve kategorije osoba s invaliditetom.