Naziv programa/projekta:

  1. Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih oblika skrbi, organiziranih oblika skrbi, te prevencija institucionalizacije
  2. Sufinanciranje osnovne djelatnosti i novog zapošljavanja
  3. Obrazovanje i osnaživanje djece i mladih s posebnim potrebama za život u lokalnoj zajednici te njihovo sudjelovanje u životu lokalne zajednice
  4. Grad Varaždin: Osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokalnoj   zajednici te njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice

 

Nastavi čitati