Naziv programa/projekta:

  1. Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih oblika skrbi, organiziranih oblika skrbi, te prevencija institucionalizacije
  2. Sufinanciranje osnovne djelatnosti i novog zapošljavanja
  3. Obrazovanje i osnaživanje djece i mladih s posebnim potrebama za život u lokalnoj zajednici te njihovo sudjelovanje u životu lokalne zajednice
  4. Grad Varaždin: Osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokalnoj   zajednici te njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice

 

KLUB
– klub ima 15 redovnih članova, 10 povremenih u klubu i u neformalnom obrazovanju
Voditelj kluba je Šemsa Mustačević, a voditelji radionica Ljubica Bahun, Dražen Pavlović i Ivan Fundak

SAVJETOVALIŠTE
Savjetovališni rad odvija se individualno prema  dogovoru o vremenu sa  roditeljima, a vode ga Šemsa Mustačević i Albin Vrbanić

ORGANIZIRANO STANOVANJE
U organiziranom stanovanju stalno žive 2 osobe. Program inkluzije volonterski bez naknade vodi Šemsa Mustačević

IZDAVAŠTVO I WEB STRANICE
Web stranice  vode  Šemsa Mustačević i Ivan Fundak.  Autor tekstova je Šemsa Mustačević a Ivan Fundak uređuje i održava web stranice.

 

21.12.2007.  Programsko-izborno-izvještajna  Skupština
za mandatno razdoblje 2007. – 2011. godine

izabrana tijela upravljanja  javnim glasovanjem:
predsjednica:                   Šemsa Mustačević
dopredsjednica:             dr. Aleksandra Turković
stručni tajnik:                  Patrik Mustačević,
Nadzorni odbor ima           3 člana i 3 zamjena
Glavni odbor ima               7 članova
Stegovna komisija ima       3 člana
Stručni odbor  i voditelji radionica broje  19 članova

Voditeljica kluba je Šemsa Mustačević, a voditelji radionica su: Ščapec Tanja, Jadranka   Međeral, Nada Liber,  Erik Mustačević, Berislav Tomičić , Ljubica Bahun,  Edith Vujović, Miroslav Pospiš, Aleksandra Turković, Ivan Fundak, Dražen Pavlović.

– Udruga ima ukupno 154 redovnih članova sukladno Statutu  . Od toga  15 aktivnih   članova  tijela upravlja Udrugom, organiziranim stanovanjem i radionicama kluba i  za   izdavaštvo,  a ostali su  roditelji i osobe s intelektualnim oštećenjem

– članarina  se ne ubire  obzirom na  trajnu nesposobnost za samostalan život i rad osoba s intelektualnim  oštećenjem