letak udruge Sunce za samozastupanje 2Udruga „Sunce“ Varaždin i Udruga za samozastupanje  iz Zagreba višegodišnji su partneri u provedbi programa „Promocija prava na život u zajednici osoba s intelektualnim oštećenjem. U subotu  06.09.2014. u prostorijama Kuće ljudskih prava, Selska cesta 112 c, Zagreb. održan je sastanak povodom priprema za održavanje konferencije.


Na sastanku sudjelovala su 3 samozastupnika iz udruge „Sunce“ Varaždin i asistent Albin Vrbanić sa pripremljenim autobiografskim prezentacijama za Konferenciju. Bili su to Karli, Slavek i Isljam. Svi troje napisali su svoje tužne autobiografske životne priče za Konferenciju, o izolaciji u specijalnim školama, o oduzimanju prava na obrazovanje u redovnom sustavu i posljedicama izolacije na njihov cjelokupni život.