Slavek kuha

Program izvaninstitucionalnog samostalnog stanovanja uz podršku provodi se u RH dvadesetak godina, dok je u Varaždinu pokrenut prije dvanaest godina. U zapadnom svijetu uobičajen je od polovice prošlog stoljeća.

Svijetli primjer uspješnog života u „inkluziji“ u Varaždinu je  Vjekoslav Bešenić, za prijatelje Slavek. On je 2004. godine izmješten iz udomiteljske obitelji  u stan inkluzije u okviru pilot programa  RH u Varaždinu.

Zbog problematične situacije u obitelji, Slaveka i njegovo troje braće, još je kao djecu Centar za socijalnu skrb smjestio kod udomitelja. Zbog poteškoća u razvoju, završio je Specijalnu školu, ali ga nitko nije nimalo pripremao za samostalan život.

Od 2004. godine on živi samostalno uz podršku volontera iz udruge „Sunce“ Varaždin u prostoru grada Varaždina koji je preuređen u stan za  program inkluzije.

Od prvog dana  u stanu žive dvije osobe, koje uz pomoć radnih asistenata uče  kako  savladati razne socijalne i komunikacijske vještine potrebne za samostalan život. Osoba smještena u stan inkluzije sa Slavekom osamostalila se u potpunosti nakon osamnaest mjeseci i na vlastiti zahtjev uz suglasnost CZSS Varaždin, izišla iz programa inkluzije u podstanare. Radni asistenti  pomagali su  i dalje  tu osobu dok je bila njezina potreba za podrškom.

Od tada, u program inkluzije Udruga smještava  korisnike na zahtjev roditelja kako bi obitelj bila sigurna da će njihovo dijete s intelektualnim oštećenjem zadovoljno i kvalitetno živjeti obiteljski i kada sami roditelji zbog starosti neće biti u mogućnosti pružati topli dom svome djetetu.

Slaveku nije dosadno jer uvijek ima prijatelje sa kojima živi u stanu. Slavek ima i odgovornosti u Klubu; on je odgovoran za čuvanje imovine Kluba, za otvaranje i zatvaranje Kluba, za održavanje reda u Klubu, pospremanje prostora Kluba i razne tekuće zadatke.

Program inkluzije u Varaždinu potvrdio je da osobe s intelektualnim oštećenjem mogu uz podršku samostalno živjeti, obavljati sve kućanske poslove i imati prijatelje iz socijalne sredine.

Slavek je stekao samopouzdanje, dobru sliku o sebi i vlastite vrijednosti. Osjeća se sigurno jer ima vlastiti dom, samostalno odlučuje o svom životu, izlascima, druženju i prijateljima. Vodi brigu o sebi, brigu o domaćinstvu, sam obavlja aktivnosti vezane za uređenje doma, osobnu higijenu te je u svemu samostalan.

Inkluzija, u kojoj Slavek samostalno živi uz podršku, definitivno je jeftiniji oblik i alternativa od postojećih modela udomiteljstva i institucionalnih oblika skrbi.

Ovakav oblik skrbi  zastupa i poštuje Ljudska prava i Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom koje govore o izjednačenim mogućnostima življenja u zajednici.f