Šemsa Mustačević

Stupanj civilizacijske razvijenosti društva mjeri se standardima zaštite ljudskih prava, integracije i uključenosti osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u sve segmente društvene zajednice, odnosno stupnjem zaštite najnemoćnijih.

 

U tranzicijskom razdoblju, RH je naslijedila niz institucija segregacijskog tipa za osobe s invaliditetom. Značaj osoba sa invaliditetom kao i njihove individualne potrebe ne smiju biti zanemarene te udruga „Sunce“ Varaždin pokušava pronaći njihovo mjesto pod suncem.

Udruga „Sunce“ Varaždin slijedi pozitivne propise RH i međunarodne potpisane dokumente.

Udruga „Sunce“ Varaždin cijeni osobe s invaliditetom kao ravnopravne sugrađane i naglašava od osnivanja 1996. g. do danas njihovu ravnopravnost koristeći ispravnu terminologiju sa ciljem sprečavanja diskriminacije sukladno Zakonu.

Službeni termini u RH za prikladno oslovljavanje osoba s invaliditetom utvrđeni su 27.srpnja 2003. godine Sheratonskom deklaracijom, kojom prigodom je Udruga za promicanje inkluzije najviše pridonjela promjeni terminologije u korist osoba s usporenom intelektualnom funkcijom.

03.lipnja 2009 godine Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom potvrdio je terminologiju iz Sheratonske deklaracije, koja ne diskriminira osobe s invaliditetom.

Usvojeni termini za javno korištenje jesu: „djeca s teškoćama u razvoju“ do 18 godina starosti, budući da kod djece postoji mogućnost liječenja i terapeutskih postupaka koji mogu promijeniti stanje i „osobe s invaliditetom“ za odrasle osobe.

link: http://posi.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=273&Itemid=165

Ključnu ulogu u razvoju civilnih Udruga u RH i promjenu zakonskih odredbi u korist osoba s intelektualnim oštećenjem imao je HR savez za osobe s mentalnom retardacijom čija članica je i Udruga “Sunce” Varaždin.

Članovi Udruge “Sunce” Varaždin nisu nikada odustali od početne vizije i misije stvorene 1996. godine, a to je potpuna integracija i uključivanje svih osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u život društvene zajednice sa izjednačenim mogućnostima svih sugrađana.

Osnivač:   Šemsa Mustačević