Kategorija: Organizacija

Statistika za 2016. godinu

Naziv programa/projekta:

  1. Grad Varaždin: Osnaživanje osoba s intelektualnim oštećenjem te                                  njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice
  2. Samozastupanje osoba s intelektualnim oštećenjem

18.04.2016.godine    Glavni i Nadzorni odbor
– 18.04.2016.godine    Programsko – izborna Skupština  – javnim glasovanjem za predsjednicu izabrana  Šemsa Mustačević,
za dopredsjednicu Ljubica Bahun.
Tajnik udruge i voditelj kluba je Albin Vrbanić
Likvidator sukladno Statutu Udruge  je Šemsa Mustačević
Glavni odbor ima 7 članova.

Nastavi čitati

Jedanaesta godina web stranica „Sunce“ Varaždin

Zašto su objave na web stranicama važne za osobe s intelektualnim oštećenjem? Bez obzira na smanjene mentalne mogućnosti, oštećenu motoriku i zdravstvene tjelesne probleme, osobe s intelektualnim oštećenjem mogu vrlo kvalitetno biti integrirane u zajednicu, mogu se baviti raznim   aktivnostima i biti na ponos sebi i lokalnoj zajednici.
Nastavi čitati

Prijem kod gradonačelnika Grada Varaždina

gradonacelnik-goran-habus-pozdravlja-prisutnePovodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom organiziran je prijem kod Gradonačelnika Habuš Gorana prijem dana  2. prosinca 2016.godine u 10 sati u Gradskoj vijećnici.
Grad Varaždin oduvijek  pokazuje visoki nivo skrbi za  sve sugrađane, a naročito za osobe s  invaliditetom. Zbog što bolje suradnje lokalne samouprave i organizacija civilnog društva sa pročelnicom Upravnog odjela  za društvene djelatnosti Danijelom Vusić osnovano je Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Varaždina.
Prijemu su prisustvovali Predsjednica Povjerenstva Danijela Vusić  te svi članovi Povjerenstva za osobe s invaliditetom, a za osobe s intelektualnim teškoćama Šemsa Mustačević .

Nastavi čitati

Edukacija udruga – Put u nove izazove

edukacija-u-tuheljskim-toplicama-08Hrvatski savez udruga organizirao je edukaciju za predstavnike Udruga, članice  saveza u Tuheljskim toplicama. Iz udruge „Sunce“ Varaždin  na edukaciji bili su tajnik Albin Vrbanić i Ljubica Bahun voditelj radionica .

Program edukacije provodio se pod nazivom : „Kvalitetna edukacija udruga – Put u nove izazove“.  Edukacija o postizanju  standarda kvalitete pružanja socijalnih usluga, organiziranju aktivnosti u dnevnim boravcima, poludnevnim boravcima i samostalno stanovanje uz podršku bile su od velike važnosti za sve Udruge članice Hrvatskog saveza.

Nastavi čitati

20 godina od osnivanja udruge “Sunce” Varaždin

Šemsa Mustačević

Stupanj civilizacijske razvijenosti društva mjeri se standardima zaštite ljudskih prava, integracije i uključenosti osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u sve segmente društvene zajednice, odnosno stupnjem zaštite najnemoćnijih.

 

Nastavi čitati

Dopuna ciljeva i djelatnosti Udruge

Rješenje Državne uprave 01– Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji, Služba za opću upravu u postupku pokrenutom po zahtjevu udruge pod nazivom „Sunce” Varaždin udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem sa sjedištem u Varaždinu, Tina Ujevića 46, izdao je Rješenje temeljem Statuta.
Nastavi čitati