Rješenje Državne uprave 0108.02.2016. Sukladno Zakonu o udrugama i novoj terminologiji Udruga „Sunce“ Varaždin promijenila je naziv, te sukladno rješenju od istog datuma puni naziv glasi:
„Sunce“ Varaždin udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem.
Skraćeni naziv:
Udruga „Sunce“ Varaždin

Naziv programa/projekta:

  1. Grad Varaždin: Osnaživanje osoba s intelektualnim oštećenjem te                                  njihovo aktivno uključivanje u život lokalne zajednice
  2. Samozastupanje osoba s intelektualnim oštećenjem

18.04.2016.godine    Glavni i Nadzorni odbor
– 18.04.2016.godine    Programsko – izborna Skupština  – javnim glasovanjem za predsjednicu izabrana  Šemsa Mustačević,
za dopredsjednicu Ljubica Bahun.
Tajnik udruge i voditelj kluba je Albin Vrbanić
Likvidator sukladno Statutu Udruge  je Šemsa Mustačević
Glavni odbor ima 7 članova.

 

KLUB
– klub ima 14 redovna člana u klubu i u neformalnom obrazovanju. Voditelj kluba je Albin Vrbanić a voditelji radionica Ljubica Bahun i Albin Vrbanić.
Klub radi 4 dana u tjednu .

SAVJETOVALIŠTE
Savjetovališni rad odvija se individualno prema  dogovoru o vremenu sa  roditeljima, a vodi ga Albin Vrbanić i Ljubica Bahun.

ORGANIZIRANO STANOVANJE
U organiziranom stanovanju stalno žive 2 osobe. Program inkluzije volonterski bez naknade vodi Ljubica Bahun.

IZDAVAŠTVO I WEB STRANICE
Web stranice  vode  Sunčana Kovačić (Šemsa Mustačević) i Ivan Fundak.  Autor tekstova je Sunčana Kovačić a Ivan Fundak uređuje i održava web stranice.

– članarina  se ne ubire  obzirom na  trajnu nesposobnost za samostalan život i rad osoba s intelektualnim  oštećenjem

– za redovne  članove udruga „Sunce“ Varaždin uplaćuje  godišnju članarinu Hrvatskom  Savezu.

– 14.02.2016. Udruga podnosi zahtjev MDOMSP za upis u evidenciju
pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge.

– Udruga ima ukupno 105 redovna člana sukladno Statutu  . Od toga  15 aktivnih članova  tijela upravlja Udrugom, organiziranim stanovanjem,  radionicama kluba, izdavaštvo,  dok su ostalo roditelji i osobe s intelektualnim oštećenjem.