veliko-spremanje-kluba-03Radionica za samozastupanje
Članovi kluba u kontinuitetu jedan dan u tjednu imaju radionicu za samozastupanje. Voditelj radionice Albin Vrbanić kroz grupni i individualni rad sa korisnicima educira ih o pravima i razumijevanju istih kako bi osigurali višu razinu kakvoće života sada i u budućnosti. Samozastupanje podrazumijeva omogućavanje korisnika u odlučivanju i izboru načina življenja i preuzimanju odgovornosti za vlastite odluke.

Radionica za neformalno znanje o korištenju računala
Pruža znanje o osnovama korištenja računala i interneta. U današnje doba kompjuterizacije i informatičkog opismenjivanja dužni smo omogućiti osobama s intelektualnim oštećenjem to jest osobama koje imaju poteškoće u adaptivnom, socijalnom i komunikacijskom ponašanju da se izraze preko računala.
Dosadašnje iskustvo potvrdilo je zainteresiranost i dobro snalaženje svih korisnika kluba u korištenju računala. Na računalo instalirane su različite didaktičke i društvene igre kako bi korisnici sami  birali prema vlastitim mogućnostima vrstu  igre ili animacije. Voditelj radionice je  informatičar Ivan Fundak.
Neformalno znanje o korištenju računala otvara nove aspekte saznanja, obogaćujući njihovu svakodnevicu, a što je najvažnije, podiže razinu njihovog samopoštovanja.

Savjetovališne aktivnosti u toku godine
Svi znamo da je za roditelje djeteta s teškoćama u razvoju od izuzetne važnosti točna informacija te je odlučujuća za njegov kasniji napredak. U savjetovalištu susrećemo se sa roditeljima koji ne znaju kome se obratiti, te prođe dosta vremena , prije nego li pokucaju na prava vrata.
Također kroz okupljanja roditelja Udruga je uočila nepoznavanje zakonskih prava, prava na povlastice, način ostvarivanja prava, neznanje u popunjavanju obrazaca, nesnalaženje u odlasku u institucije zbog ostvarivanja zakonskih propisa.
Pomoć se odnosi na individualno savjetovanje i tumačenje o postojećim pravima i povlasticama, pomoć u ispunjavanju podnesaka, pomoć u ostvarivanju povlastica, pomoć u kontaktu sa stručnim službama te u pružanju potrebnih informacija u kontinuitetu od osnivanja Udruge do danas. Voditelj savjetovališta je tajnik  Albin Vrbanić.

Veliko pospremanje i čišćenje kluba
Krajem svake godine organiziraju članovi kluba veliko pospremanje prostora kluba, uređivanje namještaja i opreme, čišćenje i pripremu za nove sadržaje i korisnike u idućoj 2017. godini.