Županijska Udruga Sunce sa Podružnicama

Predsjednica udruge „Sunce“ Varaždin Šemsa Mustačević zaprimila je od Ureda državne uprave Varaždinske županije očitovanje o postupku brisanja Udruge „Sunce“ varaždinske županije osnovane 1996. godine,  iz registra Udruga RH.

Na proširenoj sjednici Glavnog odbora udruge „Sunce“ Varaždin dana 29.07.2017. godine kao osnivač Šemsa Mustačević obrazlaže članovima tijela upravljanja Udrugom povijest nastanka temeljne udruge „Sunce“ varaždinske županije u prvoj polovici 1996. godine.

Naime, Županijska udruga Sunce osnovana je kao prva izvaninstitucionalna Udruga sa četiri Podružnice teritorijalno podijeljene prema područnim Centrima za socijalnu skrb u Gradovima Varaždin, Ludbreg, Ivanec i Novi Marof. Kada su podružnice osnažile svoje djelovanje, stekle su uvjete za registraciju samostalnih pravnih subjekata pod nazivom Udruga „Sunce“ Varaždin, Udruga „Sunce“  Ludbreg, Udruga „Sunce“ Ivanec i Udruga „Sunce“ Novi Marof.

Svrha osnivanja županijske Udruge „Sunce“ time je dovršena, cilj je postignut jer su izvaninstitucionalne Udruge „Sunce“ teritorijalno obuhvatile cijelo područje Varaždinske županije.

Nakon rasprave na sjednici Glavnog odbora donosi se Odluka o prestanku djelovanja udruge „Sunce“ varaždinske županije.

Očitovanje , pismeno je dostavljeno Uredu državne uprave u Varaždinskoj županiji.