Sunčana Kovačić i Ivan FundakOrganiziranjem i stvaranjem izdavaštva i virtualnog identiteta Udruga je dobila mogućnost objave časopisa „Sunce“ i pružanje pravovremenih informacija o mogućnostima osoba s intelektualnim oštećenjem, što poboljšava i unapređuje poštivanje njihovih ljudskih prava i dostojanstva. Iako je problem u modelu kulturne patologije koja diskriminira osobe s intelektualnim oštećenjem, informiranost javnosti umanjuje uzroke i učinke njihove diskriminacije u društvu, a odgovornost za promjene je na svima nama.

Od 1996. – 1998. godine uspješnom razvoju izvaninstitucionalne roditeljske udruge „Sunce“ znatno je doprinjela suradnja i podrška javnih medija, u vrijeme pokušaja mnogih institucija da zabrane udruživanje roditelja. Glavna urednica radio stanice Varaždin Renata Pocedulić organizirala je set od četiri radio emisije o položaju osoba s mentalnom retardacijom u društvu. Osnivačica Šemsa Mustačević (Sunčana Kovačić) poziva u emisiju prim.dr.sc. Pospiš Miroslava spec. za neurorazvojne poremećaje i prof.def. Međeral Jadranku, da u 4 emisije javno progovore o odnosu društvo – stručnjak – obitelj djece s teškoćama u razvoju. Sljedi suradnja  sa radio stanicom Megaton, novinama Varaždinskih vijesti i TV Varaždin koji su pratili sve programe i probleme razvoja izvaninstitucionalne građanske Udruge „Sunce“ i njenih Podružnica u Ludbregu, Varaždinu, Novom Marofu i Ivancu.

1998. – 2009. godine – Udruga „Sunce“ Varaždin osniva Izdavačku djelatnost – ISSN 1331-5722

08.01.1998. godine sazvano je prvo Uredništvo biltena „Sunce“ a stručni suradnici su prim.dr.sc. Miroslav Pospiš i prof. Ljerka  Begić tajnica Hrvatskog saveza društava za pomoć MR osobama u RH. Naime Hrvatski savez od 1994. godine tiskao je tromjesečni stručni časopis „Naš prijatelj“. Po uzoru na Savez, Uredništvo donosi odluku da se tiska prvi broj besplatnog tromjesečnika biltena „Sunce“ za osobe s mentalnom retardacijom. Od Nacionalne sveučilišne knjižnice RH, časopis dobiva oznaku  ISSN 1331-5722 i pravo na kontinuirano izdavanje serijske publikacije.

– od 1998 -2002.godine glavna urednica biltena „Sunce“ je dipl. novinar Vesna Nazansky, a lektor prof. Jelica Perić.

– od 2002-2005. godine glavna urednica časopisa je novinar Gordana Igrec, a lektorica prof. Jelica Perić

– od 2006-2007. godine  glavna urednica časopisa je novinar Nevenka Suhić, a lektorica prof.  Miljenka Štimec, design Dražen Pavlović

– od 2008-2009. godine glavna urednica časopisa je Šemsa Mustačević, a lektorica dipl. novinar Ina Žerjav, design Dražen Pavlović.

Ivan Fundak radio je informatičku obradu, prelom i pripremu za tisak. Članovi  uredništva ujedno i autori tekstova, radili su ovaj posao volonterski bez naknade.

2007. godine Šemsa Mustačević i Ivan Fundak pokreću web stranice na adresi www.sunce-varazdin.hr

Mr.sc. informatičkih znanosti Tomislav Vusić osmislio je i dizajnirao web stranice Udruge na adresi www.sunce-varazdin.hr  i elektronički pripremio i objavio sve časopise „Sunce“ Varaždin. Šemsa Mustačević (Sunčana Kovačić) i informatičar Ivan Fundak nastavili su sa obradom podataka, pisanjem i objavom članaka na web stranicama.

2015. godine web stranice www.sunce-varazdin.hr dobivaju novi dizajn u današnjem sadržajnom obliku. Autori su Sunčana Kovačić (Šemsa Mustačević), informatičar Ivan Fundak i Tomislav Vusić mr.sc. informatičkih znanosti  .

Autor svih tekstova je Sunčana Kovačić (Šemsa Mustačević), a web stranice uređuje i održava Ivan Fundak.

Objavljivanjem programskih aktivnosti na web stranicama Udruge, na facebook stranicama, na Info stranicama i stranicama Grada Varaždina, udruga „Sunce“ Varaždin ima lokalnu i nacionaklnu medijsku pokrivenost na zadovoljavajučoj razini u korist osoba s intelektualnim oštečenjem i njihovih obitelji.

Svrha izdavaštva i prisutnosti na internatu je osnaživanje obitelji uključivanjem u medijski i javni prostor. Izdavaštvo usmjerava pozornost zajednice na nepovoljan položaj, senzibilizaciju lokalne zajednice na potrebe obitelji i rezultate njihove djece u klubu Sunce Varaždin.

Izdavaštvo i informacija mijenjaju stavove lokalne zajednice, ali odgovornost za spore promjene u odnosu prema osobama s intelektualnim oštećenjem snosi cijela društvena zajednica.

2000 Letak